UDN-企业互联网技术人气社区

板块导航

浏览  : 51028
回复  : 667

[UAP63开发全攻略] 【手册】【轻量平台】UAPV6-Web开发手册

  [复制链接]
benbenxiong的头像 楼主
发表于 2014-5-19 14:44:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
第一部分 系统概述 ......................................................................................................................................... 2
第1 章 概述 ......................................................................................................................................... 2
第2 章 产品介绍 ................................................................................................................................. 3
第二部分 系统安装 ......................................................................................................................................... 3
第3 章 产品安装 ................................................................................................................................. 3
3.1 配置数据源 .............................................................................................................................. 7
3.2 配置服务器信息 ...................................................................................................................... 8
3.3 配置文件服务器 ...................................................................................................................... 9
第4 章 安装License Server .................................................................................................................. 10
第5 章 系统初始化 ............................................................................................................................ 14
第三部分 创建环境基础信息 ........................................................................................................................ 16
第6 章 创建基础数据 ........................................................................................................................ 17
6.1 业务单元 ............................................................................................................................... 17
6.2 部门 ....................................................................................................................................... 19
6.3 人员类别 ............................................................................................................................... 20
6.4 人员 ....................................................................................................................................... 22
6.5 用户组 ................................................................................................................................... 24
6.6 用户(需要与人员关联) ..................................................................................................... 25
第四部分 模式化开发 ................................................................................................................................... 27
第7 章 创建Web项目 ......................................................................................................................... 27
7.1 业务场景(交通费报销单) ................................................................................................. 27
7.2 开发流程 ............................................................................................................................... 28
7.3 新建工程 ............................................................................................................................... 29
7.4 工程目录 ............................................................................................................................... 34
7.5 同步所有LFW元素 ................................................................................................................. 37
7.6 模块信息注册 ........................................................................................................................ 38
7.7 启动工程 ............................................................................................................................... 39
第8 章 元数据建模 ............................................................................................................................ 40
8.1 导入元数据模型 .................................................................................................................... 41
8.2 创建元数据模型 .................................................................................................................... 47
8.3 元数据发布 ............................................................................................................................ 69
8.4 说明 ....................................................................................................................................... 80
第9 章 功能节点创建 ........................................................................................................................ 80
9.1 创建应用(Application) ............................................................................................................. 80
9.2 新建流程大类 ........................................................................................................................ 82
9.3 模式化生成Window ................................................................................................................ 82
第10 章 功能节点发布 ........................................................................................................................ 89
第11 章 Portal页面设计 ....................................................................................................................... 94
第12 章 权限设置 ............................................................................................................................... 96
12.1 职责分配功能 ........................................................................................................................ 96
12.2 角色关联职责 ........................................................................................................................ 98
第13 章 查询模板设计 ...................................................................................................................... 100
第14 章 流程设计 .............................................................................................................................. 101
集团UAP中心-技术支持部
第 15 章 效果 ..................................................................................................................................... 106
第16 章 代码开发 .............................................................................................................................. 109
16.1 模式化生成结构 .................................................................................................................. 109
16.2 项目类目录结构代码分析................................................................................................... 114
16.3 项目文件目录结构代码分析............................................................................................... 132
16.4 业务组件web.xml配置文件 ................................................................................................. 141
16.5 UI界面调整 ........................................................................................................................... 142
16.6 代码开发 .............................................................................................................................. 151
第五部分 非模式化开发 .............................................................................................................................. 171
第17 章 非模式化开发 ...................................................................................................................... 171
17.1 业务场景(交通费报销单) ............................................................................................... 171
17.2 创建WEB工程 ....................................................................................................................... 172
17.3 创建环境基础信息 .............................................................................................................. 182
17.4 元数据建模 .......................................................................................................................... 183
17.5 应用组件创建 ...................................................................................................................... 196
17.6 列表窗口开发 ...................................................................................................................... 199
17.7 卡片窗口开发 ...................................................................................................................... 217
17.8 设计应用 .............................................................................................................................. 236
17.9 预览应用 .............................................................................................................................. 238
17.10 业务逻辑代码开发 .............................................................................................................. 238
17.11 功能发布 .............................................................................................................................. 244
17.12 创建Portal页面 ..................................................................................................................... 249
17.13 分配功能权限 ...................................................................................................................... 251
17.14 效果 ..................................................................................................................................... 255
17.15 项目工程结构分析 .............................................................................................................. 256
第六部分 其他开发 ..................................................................................................................................... 258
第18 章 参照开发 .............................................................................................................................. 258
18.1 功能概述 .............................................................................................................................. 258
18.2 参照设计 .............................................................................................................................. 259
第19 章 轻量化调用UAP流程 ............................................................................................................ 269
19.1 案例场景 .............................................................................................................................. 269
19.2 元数据建模 .......................................................................................................................... 270
19.3 Lfw页面开发 ......................................................................................................................... 270
19.4 接入流程 .............................................................................................................................. 271
19.5 插件注册 .............................................................................................................................. 273
附录 274
1 [交通费报销单]元数据属性信息 ........................................................................................................ 274
2 [通知拟稿]元数据属性信息 ................................................................................................................ 274
3 元数据涉及到几个关键表说明 .......................................................................................................... 275
3.1 md_module ............................................................................................................................ 275
3.2 组件表[ md_component] ...................................................................................................... 276
3.3 数据类型及实体表[md_class] .............................................................................................. 278
3.4 属性表[md_property]............................................................................................................ 282
4 组织、用户、权限配置 ...................................................................................................................... 287
4.1 职责 ..................................................................................................................................... 287
4.2 角色 ..................................................................................................................................... 289
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复


相关帖子

发表于 2014-5-19 15:36:00 | 显示全部楼层
请问哪里可以下载一个全的
使用道具 举报

回复

benbenxiong的头像 楼主
发表于 2014-5-19 15:46:38 | 显示全部楼层
qiezi 发表于 2014-5-19 15:36
请问哪里可以下载一个全的

都在社区里,各版块的版主更新内容后,我会更新下面的树状图
http://udn.yyuap.com/forum.php?mod=viewthread&tid=1951
使用道具 举报

回复

发表于 2014-5-19 16:05:42 | 显示全部楼层
点个赞!!
使用道具 举报

回复

benbenxiong的头像 楼主
发表于 2014-5-19 16:09:56 | 显示全部楼层

oh yeah,看来我得把赞这个功能加上,哈哈
使用道具 举报

回复

发表于 2014-5-19 17:39:32 | 显示全部楼层
常有必要,哈哈!!!
使用道具 举报

回复

发表于 2014-5-19 18:07:09 | 显示全部楼层
下个收藏起来

使用道具 举报

回复

发表于 2014-5-20 10:14:42 | 显示全部楼层
谢谢分享
使用道具 举报

回复

发表于 2014-5-20 10:59:39 | 显示全部楼层
好人一生平安
使用道具 举报

回复

发表于 2014-5-20 11:04:47 | 显示全部楼层
:D
点评 ( 6 ) 收起 / 展开点评

闫浩 2016年09月06日 10:23 详情 回复

赞一个

雨无心 2015年10月06日 23:29 详情 回复

TKS upupupupupup

快樂·崇拜 2015年10月03日 16:41 详情 回复

回复赞一个

单翅天使 2015年10月01日 20:22 详情 回复

回帖支持下楼主,请眼熟我,我叫“单翅天使“

午夜冰葡萄 2015年09月25日 19:54 详情 回复

赞赞赞,重要事情说三遍!!!

我爱旧时光 2015年09月23日 13:39 详情 回复

前排支持下!!!!!

使用道具 举报

回复

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

关于我们
联系我们
  • 电话:010-86393388
  • 邮件:udn@yonyou.com
  • 地址:北京市海淀区北清路68号
移动客户端下载
关注我们
  • 微信公众号:yonyouudn
  • 扫描右侧二维码关注我们
  • 专注企业互联网的技术社区
版权所有:用友网络科技股份有限公司82041 京ICP备05007539号-11 京公网网备安1101080209224 Powered by Discuz!
快速回复 返回列表 返回顶部