UDN-企业互联网技术人气社区

板块导航

浏览  : 71137
回复  : 891

[应用集成] 【手册】【轻量平台】UAPV6-Portal开发手册

  [复制链接]
benbenxiong的头像 楼主
发表于 2014-5-19 14:40:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
第一章 介绍 .................................................................................................................................................... 2
1.1 Portal界面构成......................................................................................................................... 2
1.2 与UAP平台的关系 ................................................................................................................... 3
1.3 产品构成 .................................................................................................................................. 4
第二章 产品安装 ............................................................................................................................................. 6
2.1 产品安装 .................................................................................................................................. 6
第二部分 开发篇 ........................................................................................................................................... 10
第三章 Portal开发 ....................................................................................................................................... 11
3.1 自定义Portlet开发 ................................................................................................................ 11
3.1.1 业务场景描述 ................................................................................................................................... 11
3.1.2 创建Portlet分类 ............................................................................................................................... 12
3.1.3 创建空白Portlet ............................................................................................................................... 15
3.1.4 添加自定义Portlet类 ....................................................................................................................... 19
3.1.5 设置Portlet的自定义类 ................................................................................................................... 25
3.1.6 添加Portlet属性设置类 ................................................................................................................... 25
3.1.7 添加css样式 ..................................................................................................................................... 29
3.1.8 添加plugin.xml ............................................................................................................................... 31
3.1.9 添加Portlet校验文件夹和Portlet是否启用文件 ........................................................................... 32
3.2 Jsp Portlet开发 ...................................................................................................................... 32
3.2.1 布局中引入框架 Portlet.................................................................................................................. 32
3.2.2 指定JSP路径. .................................................................................................................................... 33
3.2.3 myjsp.jsp原始文件 ........................................................................................................................... 34
3.3 Iframe Portlet开发 ............................................................................................................... 44
3.3.1 创建Portal布局. ............................................................................................................................... 45
3.3.2 设置框架Portlet的链接地址. ........................................................................................................... 46
3.4 功能节点 Portlet开发 .......................................................................................................... 47
3.4.1 创建功能节点Portlet .......................................................................................................................... 48
3.4.2 创建功能节点Portal布局 ................................................................................................................... 50
3.4.3 功能节点Portal布局设计 ................................................................................................................... 51
3.5 Portlet之间的交互开发 ........................................................................................................ 52
3.5.1 创建自定义Portlet ........................................................................................................................... 52
3.5.1.1 创建空白Portlet ....................................................................................................................... 53
3.5.1.2 添加自定义Portlet类 ............................................................................................................... 53
3.5.1.3 设置Portlet的自定义类 ........................................................................................................... 57
集团UAP中心-技术支持部
UAP 培训案例系列—ii— UAPV6-Swing 开发手册
3.5.1.4 修改css样式 .............................................................................................................................. 58
3.5.1.5 添加布局设计 ........................................................................................................................... 59
3.5.2 定义事件 ........................................................................................................................................... 62
3.5.3 设置触发事件 ................................................................................................................................... 63
3.5.4 设置响应事件 ................................................................................................................................... 64
3.5.5 Portlet类中定义触发Action ............................................................................................................ 64
3.5.6 Portlet类中定义响应Action ............................................................................................................ 65
3.5.7 修改列表Portlet类根据参数过滤数据 ............................................................................................ 66
3.5.8 Js触发Action .................................................................................................................................... 71
3.5.8.1 Js中定义触发action的方法 ..................................................................................................... 71
3.5.8.2 列表Portlet调用js的action方法 ............................................................................................ 73
3.5.9 重要文件 ........................................................................................................................................... 75
第四章 布局设计 ........................................................................................................................................... 76
4.1 页面布局设计 ......................................................................................................................... 76
4.2 Portlet文件 ............................................................................................................................. 78
第五章 布局管理 ........................................................................................................................................... 80
5.1 布局设置 ................................................................................................................................ 81
5.2 布局属性 ................................................................................................................................ 83
5.2.1 设置布局基本信息。 ........................................................................................................................ 83
5.2.2 进行布局设计 ................................................................................................................................... 84
5.2.3 布局属性配置 ................................................................................................................................... 88
5.2.4 Portlet的高级设置 ............................................................................................................................ 89
5.3 小组件管理 ............................................................................................................................. 90
5.4 门户模块配置 ......................................................................................................................... 91
第六章 布局权限分配 ................................................................................................................................... 93
6.1 设置布局受权限控制 ............................................................................................................. 93
6.2 布局权限分配 ......................................................................................................................... 94
第三部分 集成篇 ........................................................................................................................................... 97
第七章 单点登录 ........................................................................................................................................... 98
7.1 概述 ......................................................................................................................................... 98
7.2 基于凭证式设置 ...................................................................................................................100
7.2.1 单点登录系统的新增 ...................................................................................................................... 100
7.2.2 LFW集成 ......................................................................................................................................... 102
7.2.3 NC集团应用57 的集成 .................................................................................................................. 102
集团UAP中心-技术支持部
UAP 培训案例系列—iii— UAPV6-Swing 开发手册
7.2.4 NC6 集成 ........................................................................................................................................ 106
7.2.5 E-hr 5 系列产品集成....................................................................................................................... 109
7.2.6 NC菜单 ............................................................................................................................................ 110
7.2.7 UAP PORTAL6.x集成第三方系统.................................................................................................. 111
7.2.7.1 配置系统 ................................................................................................................................ 111
7.2.7.2 配置属性 ................................................................................................................................ 111
7.2.7.3 实例 ........................................................................................................................................ 112
7.2.8 第三方系统集成UAP 6.x ................................................................................................................ 121
7.2.8.1 第三方系统集成UAP WEB 6.x .................................................................................................. 121
7.2.8.2 第三方系统集成UAP SWING 6.x系统 ...................................................................................... 124
7.2.9 UAP PORTAL及第三方系统集成老版BQ7.x ................................................................................ 135
7.3 基于门户统一身份认证 ......................................................................................................137
第八章 功能集成 ......................................................................................................................................... 139
8.1 节点注册 ...............................................................................................................................139
8.2 菜单管理 ...............................................................................................................................141
8.2.1 菜单分类 ......................................................................................................................................... 141
8.2.2 菜单注册 ......................................................................................................................................... 141
8.3 链接展现方式 .......................................................................................................................143
8.3.1 菜单Portlet .................................................................................................................................... 143
8.3.2 我的功能Portlet ............................................................................................................................. 143
8.3.3 浮动菜单 ......................................................................................................................................... 143
8.3.4 页签Portlet .................................................................................................................................... 144
8.3.5 OutLook导航Portlet ...................................................................................................................... 144
第九章 页面集成 ......................................................................................................................................... 145
9.1 凭证式集成 ...........................................................................................................................145
9.2 票据式集成 ...........................................................................................................................145
9.2.1 创建portal布局. .............................................................................................................................. 149
9.2.2 Portal布局中引用框架portlet. ...................................................................................................... 150
9.2.3 设置框架portlet的链接地址. ........................................................................................................ 150
第十章 消息集成 ......................................................................................................................................... 152
10.1 集成消息 .............................................................................................................................152
10.2 集成第三方消息 ................................................................................................................153
10.3 消息分类 .............................................................................................................................155
10.4 消息命令 .............................................................................................................................157
集团UAP中心-技术支持部
UAP 培训案例系列—iv— UAPV6-Swing 开发手册
第十一章 任务集成 ..................................................................................................................................... 159
11.1 集成NC流程 .......................................................................................................................159
11.1.1 白名单........................................................................................................................................... 159
第四部分 实施篇 ......................................................................................................................................... 160
第十二章 用户个性化 ................................................................................................................................. 161
12.1 概述 ....................................................................................................................................161
12.2 应用实例 .............................................................................................................................162
12.2.1 如何添加portlet ........................................................................................................................... 162
12.2.2 如何删除portlet ........................................................................................................................... 165
12.2.3 如何调整portlet的位置 ............................................................................................................... 165
12.2.4 如何设置portlet的属性 ............................................................................................................... 165
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复


相关帖子

发表于 2014-5-19 15:36:55 | 显示全部楼层
下载看看,谢谢
点评 ( 1 ) 收起 / 展开点评

marc-sam 2017年10月25日 13:56

怎么下载资源,谢谢

使用道具 举报

回复

发表于 2014-5-19 18:07:46 | 显示全部楼层
下个收藏起来

使用道具 举报

回复

发表于 2014-5-19 20:40:06 | 显示全部楼层
好资源, 及时下载
使用道具 举报

回复

发表于 2014-5-19 22:10:27 | 显示全部楼层
下载看看
使用道具 举报

回复

benbenxiong的头像 楼主
发表于 2014-5-19 22:14:19 | 显示全部楼层

看吧看吧,尽情的看吧
使用道具 举报

回复

发表于 2014-5-20 09:35:01 | 显示全部楼层
加油回复加油回复
使用道具 举报

回复

benbenxiong的头像 楼主
发表于 2014-5-20 09:41:37 | 显示全部楼层
kikiv 发表于 2014-5-20 09:35
加油回复加油回复

oh yeah,一级达人喽
使用道具 举报

回复

发表于 2014-5-20 10:12:32 | 显示全部楼层
好东西,下来看看
使用道具 举报

回复

发表于 2014-5-20 10:58:06 | 显示全部楼层
好人一生平安
点评 ( 3 ) 收起 / 展开点评

Spurs 2018年01月02日 09:40 详情 回复

学习学习

正颜饕饕 2015年10月08日 09:01 详情 回复

先看看啥东东

向日葵9 2015年09月17日 15:34 详情 回复

参与一下!!!!

使用道具 举报

回复

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

关于我们
联系我们
  • 电话:010-86393388
  • 邮件:udn@yonyou.com
  • 地址:北京市海淀区北清路68号
移动客户端下载
关注我们
  • 微信公众号:yonyouudn
  • 扫描右侧二维码关注我们
  • 专注企业互联网的技术社区
版权所有:用友网络科技股份有限公司82041 京ICP备05007539号-11 京公网网备安1101080209224 Powered by Discuz!
快速回复 返回列表 返回顶部