UDN-企业互联网技术人气社区

板块导航

浏览  : 80932
回复  : 1175

[UAP63开发全攻略] 【手册】【BQ】UAPV6-自由报表开发手册

  [复制链接]
benbenxiong的头像 楼主
发表于 2014-5-15 10:01:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
目录
第一部分 报表 ............................................................................................................................. 8
第1 章 报表介绍 ......................................................................................................................... 8
1.1.背景介绍 .................................................................................................................................. 8
1.2.总体介绍 .................................................................................................................................. 8
1.3 报表入门 ............................................................................................................................... 11
1.4 小结 ....................................................................................................................................... 19
第2 章 报表的基本功能 ........................................................................................................... 19
2.1 可扩展区域管理 .................................................................................................................... 19
2.2 排序 ....................................................................................................................................... 23
2.3.报表的筛选 ............................................................................................................................. 25
2.4.页维度 .................................................................................................................................... 29
2.5.固定成员 ................................................................................................................................ 40
2.6 分组 ....................................................................................................................................... 43
2.7 统计 ....................................................................................................................................... 45
2.8 区域设置向导 ......................................................................................................................... 48
2.9 排名函数 ................................................................................................................................ 57
2.10 TopN 分析 .............................................................................................................................. 59
2.11 同比环比 .............................................................................................................................. 65
2.12 树形展示 .............................................................................................................................. 68
2.13 NC 数据格式 .......................................................................................................................... 70
2.14 条件公式 .............................................................................................................................. 74
集团UAP中心-技术支持部
UAP 培训案例系列 — 3 — UAPV6-自由报表开发手册
2.15 单元公式 ............................................................................................................................... 82
2.16 交叉 ...................................................................................................................................... 89
2.17 隐藏管理 ............................................................................................................................... 94
2.18 分栏显示 ............................................................................................................................... 94
2.19 数字值字段的小数 .............................................................................................................. 98
2.20 报表参数和变量的使用 ..................................................................................................... 100
2.21 图标设置 ............................................................................................................................. 102
2.22 打印 .................................................................................................................................... 109
第3 章 分析功能和综合应用 ................................................................................................. 118
3.1 分组功能的应用 .................................................................................................................. 119
3.2 数据依赖处理区域拼接 ....................................................................................................... 123
第4 章 报表发布节点 ............................................................................................................. 126
4.1.报表的发布 ........................................................................................................................... 126
4.2 发布后节点 ........................................................................................................................... 128
4.3.另一种报表节点的实现 ....................................................................................................... 134
4.4 报表订阅中心 ....................................................................................................................... 139
4.5 报表的导入导出 ................................................................................................................... 142
第5 章 穿透、联查和联动 ..................................................................................................... 143
5.1 报表穿透 .............................................................................................................................. 143
5.2 报表联查 ............................................................................................................................... 146
5.3 区域联动 ............................................................................................................................... 154
第6 章 报表节点的扩展 ......................................................................................................... 157
集团UAP中心-技术支持部
UAP 培训案例系列 — 4 — UAPV6-自由报表开发手册
6.1 查询动作扩展 ....................................................................................................................... 157
6.2 查询条件 .............................................................................................................................. 159
6.3 区域条件 .............................................................................................................................. 161
6.4 业务格式 .............................................................................................................................. 161
6.5 格式调整器 .......................................................................................................................... 163
6.6 报表订阅相关接口 .............................................................................................................. 165
6.7 报表变量的赋值实现 .......................................................................................................... 167
6.8 工具方法 .............................................................................................................................. 168
第7 章 辅助开发工具 ............................................................................................................. 185
7.1 安装盘脚本 .......................................................................................................................... 185
7.2 安装程序 .............................................................................................................................. 187
第二部分 语义模型 ............................................................................................................... 187
第8 章 语义模型的概念及定位 ............................................................................................. 187
1.1 语义模型的概念 .................................................................................................................. 187
1.2 语义模型的地位 .................................................................................................................. 187
第9 章 语义模型的结构 ............................................................................................................. 1
9.1 应用模型 ................................................................................................................................. 1
9.2 语义模型 ................................................................................................................................. 1
9.3 语义提供者 ............................................................................................................................... 5
9.4 函数 ........................................................................................................................................ 13
9.5 参数 ........................................................................................................................................ 16
9.6 宏变量 .................................................................................................................................... 20
集团UAP中心-技术支持部
UAP 培训案例系列 — 5 — UAPV6-自由报表开发手册
9.7 描述器 ................................................................................................................................... 21
9.8 数据加工 ................................................................................................................................ 23
9.9 物化策略 ................................................................................................................................ 25
9.10 复合语义模型 ....................................................................................................................... 26
9.11 语义上下文 .......................................................................................................................... 31
9.12 脚本规则 ............................................................................................................................... 31
第10 章 语义模型管理 ............................................................................................................. 34
10.1 对象管理 .............................................................................................................................. 35
10.2 环境配置 ............................................................................................................................... 38
10.3 导入导出 .............................................................................................................................. 40
第11 章 功能扩展 ..................................................................................................................... 46
11.1 扩展语义提供者 ................................................................................................................... 46
11.2 扩展业务函数 ....................................................................................................................... 46
11.3 使用数据加工 ....................................................................................................................... 46
11.4 自定义执行策略 ................................................................................................................... 46
11.5 业务规则扩展 ....................................................................................................................... 47
11.6 元定义驱动扩展 ................................................................................................................... 47
第12 章 语义模型范例 ............................................................................................................. 51
12.1 脚本中引用参数范例 ........................................................................................................... 51
第13 章 附录 ............................................................................................................................. 55
13.1 入门 ..................................................................................................................................... 55
13.2 语义模型API ......................................................................................................................... 61
集团UAP中心-技术支持部
UAP 培训案例系列 — 6 — UAPV6-自由报表开发手册
13.3 语义函数 ............................................................................................................................... 63
13.4 其他函数 ............................................................................................................................... 63
13.5 脚本引擎 ............................................................................................................................... 66
13.6 针对查询引擎的改进 ........................................................................................................... 67
13.7 性能监控 ............................................................................................................................... 67
13.8 多语言支持 .......................................................................................................................... 68
第三部分 语义模型的具体应用 ............................................................................................. 70
第14 章 语义模型案例集 ......................................................................................................... 70
14.1 准备工作——环境配置 ...................................................................................................... 71
14.2 基于元数据创建语义模型 .................................................................................................. 77
14.3 基于数据字典创建语义模型 .............................................................................................. 86
14.4 基于语义模型创建复合模型 .............................................................................................. 93
14.5 基于语义脚本创建语义模型 ............................................................................................ 101
14.6 基于语义元数据创建语义模型 ........................................................................................ 110
14.7 基于数据加工创建语义模型 ............................................................................................ 118
14.8 基于业务数据创建语义模型 ............................................................................................ 128
第四部分 自由报表具体应用 .............................................................................................. 138
第15 章 自由报表案例集(开发篇) ................................................................................... 138
15.1 准备工作 ............................................................................................................................ 139
15.2 明细类报表——销售报价分组明细表 ............................................................................ 148
15.3 分组类报表——销售报价分组统计表 ............................................................................ 158
15.4 交叉类报表——销售报价交叉统计表 ............................................................................ 173
集团UAP中心-技术支持部
UAP 培训案例系列 — 7 — UAPV6-自由报表开发手册
15.5 占比类报表——销售报价占比统计表 ............................................................................ 182
15.6 排名类报表——销售报价排名统计表 ............................................................................ 195
15.7 统计图表——销售报价统计图 ........................................................................................ 198
15.8 查询发布应用——销售报价统计查询(节点) ............................................................ 205
15.9 报表订阅应用——销售报价统计报表(节点) ............................................................ 216
第16 章 自由报表案例集(应用篇) ................................................................................... 225
16.1 报表穿透应用——从交叉表穿透到明细数据 ................................................................ 225
16.2 报表联查应用——从分组表联查到销售报价单 ............................................................ 231
16.3 报表联动应用——由客户查询联动销售报价统计图表 ................................................ 242
16.4 查询条件应用(1)——销售报价带参报表 .................................................................. 252
16.5 查询条件应用(2)——销售报价统计查询挂查询模板 .............................................. 257
16.6 查询条件应用(3)——带查询项的销售报价统计查询 .............................................. 263
16.7 发布到报表门户——销售报价系列报表Portal 展现 ..................................................... 271

游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复

相关帖子

发表于 2014-5-15 17:17:12 | 显示全部楼层
不错的资料
使用道具 举报

回复

发表于 2014-5-15 17:24:26 | 显示全部楼层
好人一生平安
使用道具 举报

回复

发表于 2014-5-15 19:45:18 | 显示全部楼层
下个收藏起来
使用道具 举报

回复

发表于 2014-5-15 19:54:28 | 显示全部楼层
学习学习,谢谢
使用道具 举报

回复

发表于 2014-5-16 10:12:52 | 显示全部楼层
能不能把资料整合一下,不要每个帖子都回复一下,好累啊
使用道具 举报

回复

发表于 2014-5-16 10:13:15 | 显示全部楼层
终于等到这个资料了
使用道具 举报

回复

benbenxiong的头像 楼主
发表于 2014-5-16 10:23:02 | 显示全部楼层
ufcxt 发表于 2014-5-16 10:12
能不能把资料整合一下,不要每个帖子都回复一下,好累啊

这位同学,论坛又不是FTP,要是资料都整合起来别人只想看一个内容怎么办?
或者你等到下周文库上线再下载哇,那时候就可以批量下载啦
使用道具 举报

回复

benbenxiong的头像 楼主
发表于 2014-5-16 10:23:21 | 显示全部楼层
武子 发表于 2014-5-16 10:13
终于等到这个资料了

oh  yeah  欢迎光临

使用道具 举报

回复

发表于 2014-5-16 10:24:12 | 显示全部楼层
好东西
点评 ( 3 ) 收起 / 展开点评

麋鹿 2018年08月06日 09:08 详情 回复

学习学习学习学习学习学习

叶1 2015年10月08日 09:00 详情 回复

人生就像灌水,回贴是一种美德!

乔乔1121 2015年09月17日 15:53 详情 回复

look look look!

使用道具 举报

回复

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

关于我们
联系我们
  • 电话:010-86393388
  • 邮件:udn@yonyou.com
  • 地址:北京市海淀区北清路68号
移动客户端下载
关注我们
  • 微信公众号:yonyouudn
  • 扫描右侧二维码关注我们
  • 专注企业互联网的技术社区
版权所有:用友网络科技股份有限公司82041 京ICP备05007539号-11 京公网网备安1101080209224 Powered by Discuz!
快速回复 返回列表 返回顶部