UDN-企业互联网技术人气社区

板块导航

浏览  : 2052
回复  : 7

[百度] 有A、B、C、D四个人在听音乐,其中一个人在修指甲,一个人在梳头,一个人躺在床上,一个人在看书,有以下条件:⑴A不在修指甲,也不在看书⑵B没躺在床上,也没修指甲

[复制链接]
很黄很暴力的头像 楼主
发表于 2015-5-26 16:41:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
有A、B、C、D四个人在听音乐,其中一个人在修指甲,一个人在梳头,一个人躺在床上,一个人在看书,有以下条件:

        ⑴A不在修指甲,也不在看书

        ⑵B不躺在床上,也不在修指甲

        ⑶如果A没躺在床上,则D不在修指甲
发表于 2015-5-26 16:57:20 | 显示全部楼层

  b-修指甲 c-梳头...
使用道具 举报

回复

发表于 2016-3-8 15:57:22 | 显示全部楼层
A梳头~
B看书~
C修指甲
D躺床上
使用道具 举报

回复

发表于 2016-6-16 16:37:56 | 显示全部楼层
D修指甲、A梳头、B看书、C躺在床上
使用道具 举报

回复

发表于 2016-7-4 16:20:12 | 显示全部楼层
A梳头B看书C修指甲D躺床    (出题人需求的解)
还有其他的解   只需要A躺在床上,其他的人解法有很多
使用道具 举报

回复

发表于 2016-8-23 17:18:27 | 显示全部楼层
A梳头   B 看书 C修指甲 D    躺在床上
使用道具 举报

回复

发表于 2017-10-30 11:38:47 | 显示全部楼层

                int a = 0;
                int b = 0;
                int c = 0;
                int d = 0;
                String xiuzhijia = "修指甲"; //1代表修指甲
                String shutou = "梳头"; //2代表梳头
                String tangzaichuangshang = "躺在床上"; //3代表躺在床上
                String kanshu = "看书"; //4代表看书
                for(int i=1;i<=4;i++){ //给A赋值
                        a = i;
                        for(int i2=1;i2<=4;i2++){ //给B赋值
                                b = i2;
                                for(int i3=1;i3<=4;i3++){ //给C赋值
                                        c = i3;
                                        for(int i4=1;i4<=4;i4++){ //给D赋值
                                                d = i4;
                                                        if (a != 1 & a != 4 & b != 1 & b != 3){ //判断条件1和2
                                                                if(a != 3){
                                                                        for(int k=2;k<=4;k++){ //判断条件3进行分支
                                                                                d = k;
                                                                        }
                                                                        if (a != b & a != c & a != d & b != c & b !=d & c !=d){ //4个人不干重复的事情
                                                                                System.out.println(a);
                                                                                System.out.println(b);
                                                                                System.out.println(c);
                                                                                System.out.println(d);
                                                                                System.out.println("--------------------------------");
                                                                        }
                                                                       
                                                                }
                                                                if (a != b & a != c & a != d & b != c & b !=d & c !=d){ //4个人不干重复的事情
                                                                        System.out.println(a);
                                                                        System.out.println(b);
                                                                        System.out.println(c);
                                                                        System.out.println(d);
                                                                        System.out.println("--------------------------------");
                                                                }
                                                               
                                                        }
                                        }
                                }
                        }
                }
       
使用道具 举报

回复

发表于 2017-12-30 13:20:55 | 显示全部楼层
loosely_F1HFA 发表于 2017-10-30 11:38
int a = 0;
                int b = 0;
                int c = 0;

你这个解题思路很独特
使用道具 举报

回复

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

关于我们
联系我们
  • 电话:010-86393388
  • 邮件:udn@yonyou.com
  • 地址:北京市海淀区北清路68号
移动客户端下载
关注我们
  • 微信公众号:yonyouudn
  • 扫描右侧二维码关注我们
  • 专注企业互联网的技术社区
版权所有:用友网络科技股份有限公司82041 京ICP备05007539号-11 京公网网备安1101080209224 Powered by Discuz!
快速回复 返回列表 返回顶部