UDN-企业互联网技术人气社区

板块导航

浏览  : 3265
回复  : 13

[问题反馈] NC65系统,采购订单参照请购单生成,到货单保存时报错

[复制链接]
悠悠扬的头像 楼主
发表于 2017-11-27 11:57:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
NC65系统,采购订单参照请购单生成,到货单保存时报错

1.png


内容完全一样的单,从采购订单开始拉单做到到货、入库、发票都没有问题;
但如果从请购单开始,直接拉单做到到货单就会出现如上问题,这是为什么啊?
求大神帮忙解答

悠悠扬的头像 楼主
发表于 2017-11-27 13:38:56 | 显示全部楼层
使用道具 举报

回复

发表于 2017-12-11 11:00:03 | 显示全部楼层
你不发报错日志出来,大神也没办法啊大兄弟
使用道具 举报

回复

发表于 2017-12-13 15:36:25 | 显示全部楼层
楼主这个问题解决了吗?怎么解决的?
使用道具 举报

回复

悠悠扬的头像 楼主
发表于 2018-1-3 14:31:37 | 显示全部楼层
r.java:188)
        at nc.bs.framework.aop.rt.MethodProceedingJoinpoint.proceed(MethodProceedingJoinpoint.java:129)
        at nc.bs.framework.aop.rt.MethodProceedingJoinpoint.proceed(MethodProceedingJoinpoint.java:135)
        at nc.bs.framework.aop.rt.AspectedProxy.invoke(AspectedProxy.java:59)
        at com.sun.proxy.$Proxy387.processAction(Unknown Source)
        at sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke0(Native Method)
        at sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke(NativeMethodAccessorImpl.java:57)
        at sun.reflect.DelegatingMethodAccessorImpl.invoke(DelegatingMethodAccessorImpl.java:43)
        at java.lang.reflect.Method.invoke(Method.java:606)
        at nc.bs.framework.ejb.CMTProxyImpl.delegate(CMTProxyImpl.java:22)
        at nc.itf.framework.ejb.CMTProxyEjbBean.delegate(CMTProxyEjbBean.java:44)
        at nc.itf.framework.ejb.CMTProxy_Local.delegate(CMTProxy_Local.java:70)
        at sun.reflect.GeneratedMethodAccessor123.invoke(Unknown Source)
        at sun.reflect.DelegatingMethodAccessorImpl.invoke(DelegatingMethodAccessorImpl.java:43)
        at java.lang.reflect.Method.invoke(Method.java:606)
        at nc.bs.framework.ejb.AbstractEJBServiceHandler.invoke(AbstractEJBServiceHandler.java:57)
        at nc.bs.framework.ejb.AbstractEJBServiceHandler.invoke(AbstractEJBServiceHandler.java:36)
        at com.sun.proxy.$Proxy50.delegate(Unknown Source)
        at nc.bs.framework.ejb.CMTEJBServiceHandler.invoke(CMTEJBServiceHandler.java:32)
        at com.sun.proxy.$Proxy388.processAction(Unknown Source)
        at nc.bs.pub.pf.pfframe.PlatFormEntryImpl.processAction(PlatFormEntryImpl.java:145)
        at sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke0(Native Method)
        at sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke(NativeMethodAccessorImpl.java:57)
        at sun.reflect.DelegatingMethodAccessorImpl.invoke(DelegatingMethodAccessorImpl.java:43)
        at java.lang.reflect.Method.invoke(Method.java:606)
        at nc.bs.framework.aop.rt.MethodProceedingJoinpoint$3.invoke(MethodProceedingJoinpoint.java:74)
        at nc.bs.framework.aop.rt.MethodProceedingJoinpoint.proceed(MethodProceedingJoinpoint.java:184)
        at nc.bs.framework.server.SecurityAspect.aroundMethod1(SecurityAspect.java:55)
        at sun.reflect.GeneratedMethodAccessor105.invoke(Unknown Source)
        at sun.reflect.DelegatingMethodAccessorImpl.invoke(DelegatingMethodAccessorImpl.java:43)
        at java.lang.reflect.Method.invoke(Method.java:606)
        at nc.bs.framework.aop.rt.AdviceHolder.invoke(AdviceHolder.java:182)
        at nc.bs.framework.aop.rt.MethodProceedingJoinpoint.proceed(MethodProceedingJoinpoint.java:129)
        at nc.bs.framework.aop.rt.MethodProceedingJoinpoint.proceed(MethodProceedingJoinpoint.java:135)
        at nc.bs.framework.aop.rt.AspectedProxy.invoke(AspectedProxy.java:59)
        at com.sun.proxy.$Proxy383.processAction(Unknown Source)
        at sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke0(Native Method)
        at sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke(NativeMethodAccessorImpl.java:57)
        at sun.reflect.DelegatingMethodAccessorImpl.invoke(DelegatingMethodAccessorImpl.java:43)
        at java.lang.reflect.Method.invoke(Method.java:606)
        at nc.bs.framework.ejb.CMTProxyImpl.delegate(CMTProxyImpl.java:22)
        at nc.itf.framework.ejb.CMTProxyEjbBean.delegate(CMTProxyEjbBean.java:44)
        at nc.itf.framework.ejb.CMTProxy_Local.delegate(CMTProxy_Local.java:70)
        at sun.reflect.GeneratedMethodAccessor123.invoke(Unknown Source)
        at sun.reflect.DelegatingMethodAccessorImpl.invoke(DelegatingMethodAccessorImpl.java:43)
        at java.lang.reflect.Method.invoke(Method.java:606)
        at nc.bs.framework.ejb.AbstractEJBServiceHandler.invoke(AbstractEJBServiceHandler.java:57)
        at nc.bs.framework.ejb.AbstractEJBServiceHandler.invoke(AbstractEJBServiceHandler.java:36)
        at com.sun.proxy.$Proxy50.delegate(Unknown Source)
        at nc.bs.framework.ejb.CMTEJBServiceHandler.invoke(CMTEJBServiceHandler.java:32)
        at com.sun.proxy.$Proxy384.processAction(Unknown Source)
        at sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke0(Native Method)
        at sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke(NativeMethodAccessorImpl.java:57)
        at sun.reflect.DelegatingMethodAccessorImpl.invoke(DelegatingMethodAccessorImpl.java:43)
        at java.lang.reflect.Method.invoke(Method.java:606)
        at nc.bs.framework.rmi.server.RMIHandlerImpl.invokeBeanMethod(RMIHandlerImpl.java:410)
        at nc.bs.framework.rmi.server.RMIHandlerImpl.doHandle(RMIHandlerImpl.java:177)
        at nc.bs.framework.rmi.server.RMIHandlerImpl.handle(RMIHandlerImpl.java:99)
        at nc.bs.framework.comn.serv.CommonServletDispatcher.doPost(CommonServletDispatcher.java:45)
        at javax.servlet.http.HttpServlet.service(HttpServlet.java:641)
        at javax.servlet.http.HttpServlet.service(HttpServlet.java:722)
        at sun.reflect.GeneratedMethodAccessor905.invoke(Unknown Source)
        at sun.reflect.DelegatingMethodAccessorImpl.invoke(DelegatingMethodAccessorImpl.java:43)
        at java.lang.reflect.Method.invoke(Method.java:606)
        at org.apache.catalina.security.SecurityUtil$1.run(SecurityUtil.java:277)
        at org.apache.catalina.security.SecurityUtil$1.run(SecurityUtil.java:1)
        at java.security.AccessController.doPrivileged(Native Method)
        at javax.security.auth.Subject.doAsPrivileged(Subject.java:536)
        at org.apache.catalina.security.SecurityUtil.execute(SecurityUtil.java:309)
        at org.apache.catalina.security.SecurityUtil.doAsPrivilege(SecurityUtil.java:169)
        at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.internalDoFilter(ApplicationFilterChain.java:299)
        at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.access$0(ApplicationFilterChain.java:214)
        at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain$1.run(ApplicationFilterChain.java:193)
        at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain$1.run(ApplicationFilterChain.java:1)
        at java.security.AccessController.doPrivileged(Native Method)
        at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.doFilter(ApplicationFilterChain.java:188)
        at nc.bs.framework.server.LoggerServletFilter.doFilter(LoggerServletFilter.java:35)
        at sun.reflect.GeneratedMethodAccessor904.invoke(Unknown Source)
        at sun.reflect.DelegatingMethodAccessorImpl.invoke(DelegatingMethodAccessorImpl.java:43)
        at java.lang.reflect.Method.invoke(Method.java:606)
        at org.apache.catalina.security.SecurityUtil$1.run(SecurityUtil.java:277)
        at org.apache.catalina.security.SecurityUtil$1.run(SecurityUtil.java:1)
        at java.security.AccessController.doPrivileged(Native Method)
        at javax.security.auth.Subject.doAsPrivileged(Subject.java:536)
        at org.apache.catalina.security.SecurityUtil.execute(SecurityUtil.java:309)
        at org.apache.catalina.security.SecurityUtil.doAsPrivilege(SecurityUtil.java:249)
        at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.internalDoFilter(ApplicationFilterChain.java:239)
        at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.access$0(ApplicationFilterChain.java:214)
        at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain$1.run(ApplicationFilterChain.java:193)
        at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain$1.run(ApplicationFilterChain.java:1)
        at java.security.AccessController.doPrivileged(Native Method)
        at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.doFilter(ApplicationFilterChain.java:188)
        at org.apache.catalina.core.StandardWrapperValve.invoke(StandardWrapperValve.java:222)
        at org.apache.catalina.core.StandardContextValve.invoke(StandardContextValve.java:123)
        at org.apache.catalina.authenticator.AuthenticatorBase.invoke(AuthenticatorBase.java:472)
        at org.apache.catalina.core.StandardHostValve.invoke(StandardHostValve.java:171)
        at org.apache.catalina.valves.ErrorReportValve.invoke(ErrorReportValve.java:99)
        at org.apache.catalina.core.StandardEngineValve.invoke(StandardEngineValve.java:118)
        at org.apache.catalina.connector.CoyoteAdapter.service(CoyoteAdapter.java:408)
        at org.apache.coyote.http11.AbstractHttp11Processor.process(AbstractHttp11Processor.java:1009)
        at org.apache.coyote.AbstractProtocol$AbstractConnectionHandler.process(AbstractProtocol.java:589)
        at org.apache.tomcat.util.net.JIoEndpoint$SocketProcessor.run(JIoEndpoint.java:312)
        at java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor.runWorker(ThreadPoolExecutor.java:1145)
        at java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor$Worker.run(ThreadPoolExecutor.java:615)
        at java.lang.Thread.run(Thread.java:744)
Caused by: uap.pub.fs.exception.FileStorageException: 上传文件时出错,请查看日志信息!
        at uap.pub.fs.client.RestFileTransfer.upload(RestFileTransfer.java:108)
        at uap.pub.fs.client.FileStorageClient.uploadFile(FileStorageClient.java:145)
        at nc.message.Attachment.uploadToFileServer(Attachment.java:95)
        at nc.message.NCMessageDAO.insertToRepository2(NCMessageDAO.java:396)
        at nc.message.NCMessageDAO.sendMessage(NCMessageDAO.java:93)
        at nc.message.NCMessageDAO.sendMessages(NCMessageDAO.java:50)
        at nc.message.NCMessageDAO.sendMessages(NCMessageDAO.java:39)
        at nc.message.ServerSender.sendMessages(ServerSender.java:36)
        at nc.message.ServerSender.sendMessage(ServerSender.java:51)
        at nc.message.util.MessageCenter.sendMessage(MessageCenter.java:73)
        at nc.buzimsg.impl.BuziMsgSendingImpl.realSend(BuziMsgSendingImpl.java:66)
        at nc.buzimsg.impl.BuziMsgSendingImpl.sendBuziMsg(BuziMsgSendingImpl.java:37)
        at sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke0(Native Method)
        at sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke(NativeMethodAccessorImpl.java:57)
        at sun.reflect.DelegatingMethodAccessorImpl.invoke(DelegatingMethodAccessorImpl.java:43)
        at java.lang.reflect.Method.invoke(Method.java:606)
        at nc.bs.framework.aop.rt.MethodProceedingJoinpoint$3.invoke(MethodProceedingJoinpoint.java:74)
        at nc.bs.framework.aop.rt.MethodProceedingJoinpoint.proceed(MethodProceedingJoinpoint.java:184)
        at nc.bs.framework.aop.rt.AdviceHolder.invoke(AdviceHolder.java:188)
        at nc.bs.framework.aop.rt.MethodProceedingJoinpoint.proceed(MethodProceedingJoinpoint.java:129)
        at nc.bs.framework.aop.rt.MethodProceedingJoinpoint.proceed(MethodProceedingJoinpoint.java:135)
        at nc.bs.framework.aop.rt.AspectedProxy.invoke(AspectedProxy.java:59)
        at com.sun.proxy.$Proxy419.sendBuziMsg(Unknown Source)
        at nc.pubitf.bdlayer.msg.BuziMsgSender.send(BuziMsgSender.java:35)
        at nc.bs.pu.m23.maintain.rule.insert.InsertSendMsgRule.sendMsg(InsertSendMsgRule.java:216)
        at nc.bs.pu.m23.maintain.rule.insert.InsertSendMsgRule.process(InsertSendMsgRule.java:95)
        at nc.bs.pu.m23.maintain.rule.insert.InsertSendMsgRule.process(InsertSendMsgRule.java:39)
        at nc.impl.pubapp.pattern.rule.processer.CompareAroundProcesser.after(CompareAroundProcesser.java:186)
        at nc.bs.pu.m23.maintain.ArriveInsertBP.insertArrive(ArriveInsertBP.java:81)
        at nc.impl.pu.m23.maintain.action.ArriveInsertAction.insertArrive(ArriveInsertAction.java:43)
        at nc.impl.pu.m23.maintain.ArriveMaintainImpl.insert(ArriveMaintainImpl.java:84)
        at sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke0(Native Method)
        at sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke(NativeMethodAccessorImpl.java:57)
        at sun.reflect.DelegatingMethodAccessorImpl.invoke(DelegatingMethodAccessorImpl.java:43)
        at java.lang.reflect.Method.invoke(Method.java:606)
        at nc.bs.framework.aop.rt.MethodProceedingJoinpoint$3.invoke(MethodProceedingJoinpoint.java:74)
        at nc.bs.framework.aop.rt.MethodProceedingJoinpoint.proceed(MethodProceedingJoinpoint.java:184)
        at nc.bs.framework.aop.rt.AdviceHolder.invoke(AdviceHolder.java:188)
        at nc.bs.framework.aop.rt.MethodProceedingJoinpoint.proceed(MethodProceedingJoinpoint.java:129)
        at nc.bs.framework.aop.rt.MethodProceedingJoinpoint.proceed(MethodProceedingJoinpoint.java:135)
        at nc.bs.aop.log.BusilogAspect.aroundMethod(BusilogAspect.java:75)
        at sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke0(Native Method)
        at sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke(NativeMethodAccessorImpl.java:57)
        at sun.reflect.DelegatingMethodAccessorImpl.invoke(DelegatingMethodAccessorImpl.java:43)
        at java.lang.reflect.Method.invoke(Method.java:606)
        at nc.bs.framework.aop.rt.AdviceHolder.invoke(AdviceHolder.java:182)
        at nc.bs.framework.aop.rt.MethodProceedingJoinpoint.proceed(MethodProceedingJoinpoint.java:129)
        at nc.bs.framework.aop.rt.MethodProceedingJoinpoint.proceed(MethodProceedingJoinpoint.java:135)
        at nc.bs.framework.aop.rt.AspectedProxy.invoke(AspectedProxy.java:59)
        at com.sun.proxy.$Proxy389.insert(Unknown Source)
        at sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke0(Native Method)
        at sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke(NativeMethodAccessorImpl.java:57)
        at sun.reflect.DelegatingMethodAccessorImpl.invoke(DelegatingMethodAccessorImpl.java:43)
        at java.lang.reflect.Method.invoke(Method.java:606)
        at nc.bs.framework.ejb.CMTProxyImpl.delegate(CMTProxyImpl.java:22)
        at nc.itf.framework.ejb.CMTProxyEjbBean.delegate(CMTProxyEjbBean.java:44)
        at nc.itf.framework.ejb.CMTProxy_Local.delegate(CMTProxy_Local.java:70)
        at sun.reflect.GeneratedMethodAccessor123.invoke(Unknown Source)
        at sun.reflect.DelegatingMethodAccessorImpl.invoke(DelegatingMethodAccessorImpl.java:43)
        at java.lang.reflect.Method.invoke(Method.java:606)
        at nc.bs.framework.ejb.AbstractEJBServiceHandler.invoke(AbstractEJBServiceHandler.java:57)
        at nc.bs.framework.ejb.AbstractEJBServiceHandler.invoke(AbstractEJBServiceHandler.java:36)
        at com.sun.proxy.$Proxy50.delegate(Unknown Source)
        at nc.bs.framework.ejb.CMTEJBServiceHandler.invoke(CMTEJBServiceHandler.java:32)
        at com.sun.proxy.$Proxy390.insert(Unknown Source)
        at nc.impl.pu.m23.maintain.ArriveMaintainImpl.saveBase(ArriveMaintainImpl.java:229)
        ... 149 more
14:25:24 [AWT-EventQueue-0] ERROR - uap.pub.fs.exception.FileStorageException: 上传文件时出错,请查看日志信息!
nc.vo.pub.BusinessException: uap.pub.fs.exception.FileStorageException: 上传文件时出错,请查看日志信息!
        at nc.ui.pubapp.uif2app.DefaultExceptionHanler.marsh(DefaultExceptionHanler.java:61)
        at nc.ui.pubapp.uif2app.DefaultExceptionHanler.handlerBusinessException(DefaultExceptionHanler.java:19)
        at nc.ui.uif2.DefaultExceptionHanler.handlerExeption(DefaultExceptionHanler.java:55)
        at nc.ui.uif2.ExceptionHandlerUtil.processErrorMsg4SpecialAction(ExceptionHandlerUtil.java:33)
        at nc.ui.uif2.NCAction.processExceptionHandler(NCAction.java:116)
        at nc.ui.uif2.NCAction.actionPerformed(NCAction.java:94)
        at nc.funcnode.ui.action.ActionDelegate.actionPerformed(ActionDelegate.java:296)
        at javax.swing.AbstractButton.fireActionPerformed(Unknown Source)
        at javax.swing.AbstractButton$Handler.actionPerformed(Unknown Source)
        at javax.swing.DefaultButtonModel.fireActionPerformed(Unknown Source)
        at javax.swing.DefaultButtonModel.setPressed(Unknown Source)
        at javax.swing.plaf.basic.BasicButtonListener.mouseReleased(Unknown Source)
        at java.awt.AWTEventMulticaster.mouseReleased(Unknown Source)
        at java.awt.AWTEventMulticaster.mouseReleased(Unknown Source)
        at java.awt.Component.processMouseEvent(Unknown Source)
        at javax.swing.JComponent.processMouseEvent(Unknown Source)
        at java.awt.Component.processEvent(Unknown Source)
        at java.awt.Container.processEvent(Unknown Source)
        at java.awt.Component.dispatchEventImpl(Unknown Source)
        at java.awt.Container.dispatchEventImpl(Unknown Source)
        at java.awt.Component.dispatchEvent(Unknown Source)
        at java.awt.LightweightDispatcher.retargetMouseEvent(Unknown Source)
        at java.awt.LightweightDispatcher.processMouseEvent(Unknown Source)
        at java.awt.LightweightDispatcher.dispatchEvent(Unknown Source)
        at java.awt.Container.dispatchEventImpl(Unknown Source)
        at java.awt.Component.dispatchEvent(Unknown Source)
        at java.awt.EventQueue.dispatchEventImpl(Unknown Source)
        at java.awt.EventQueue.access$200(Unknown Source)
        at java.awt.EventQueue$3.run(Unknown Source)
        at java.awt.EventQueue$3.run(Unknown Source)
        at java.security.AccessController.doPrivileged(Native Method)
        at java.security.ProtectionDomain$1.doIntersectionPrivilege(Unknown Source)
        at java.security.ProtectionDomain$1.doIntersectionPrivilege(Unknown Source)
        at java.awt.EventQueue$4.run(Unknown Source)
        at java.awt.EventQueue$4.run(Unknown Source)
        at java.security.AccessController.doPrivileged(Native Method)
        at java.security.ProtectionDomain$1.doIntersectionPrivilege(Unknown Source)
        at java.awt.EventQueue.dispatchEvent(Unknown Source)
        at java.awt.EventDispatchThread.pumpOneEventForFilters(Unknown Source)
        at java.awt.EventDispatchThread.pumpEventsForFilter(Unknown Source)
        at java.awt.EventDispatchThread.pumpEventsForHierarchy(Unknown Source)
        at java.awt.EventDispatchThread.pumpEvents(Unknown Source)
        at java.awt.EventDispatchThread.pumpEvents(Unknown Source)
        at java.awt.EventDispatchThread.run(Unknown Source)
Caused by: uap.pub.fs.exception.FileStorageException: 上传文件时出错,请查看日志信息!
        at uap.pub.fs.client.RestFileTransfer.upload(RestFileTransfer.java:108)
        at uap.pub.fs.client.FileStorageClient.uploadFile(FileStorageClient.java:145)
        at nc.message.Attachment.uploadToFileServer(Attachment.java:95)
        at nc.message.NCMessageDAO.insertToRepository2(NCMessageDAO.java:396)
        at nc.message.NCMessageDAO.sendMessage(NCMessageDAO.java:93)
        at nc.message.NCMessageDAO.sendMessages(NCMessageDAO.java:50)
        at nc.message.NCMessageDAO.sendMessages(NCMessageDAO.java:39)
        at nc.message.ServerSender.sendMessages(ServerSender.java:36)
        at nc.message.ServerSender.sendMessage(ServerSender.java:51)
        at nc.message.util.MessageCenter.sendMessage(MessageCenter.java:73)
        at nc.buzimsg.impl.BuziMsgSendingImpl.realSend(BuziMsgSendingImpl.java:66)
        at nc.buzimsg.impl.BuziMsgSendingImpl.sendBuziMsg(BuziMsgSendingImpl.java:37)
        at sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke0(Native Method)
        at sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke(NativeMethodAccessorImpl.java:57)
        at sun.reflect.DelegatingMethodAccessorImpl.invoke(DelegatingMethodAccessorImpl.java:43)
        at java.lang.reflect.Method.invoke(Method.java:606)
        at nc.bs.framework.aop.rt.MethodProceedingJoinpoint$3.invoke(MethodProceedingJoinpoint.java:74)
        at nc.bs.framework.aop.rt.MethodProceedingJoinpoint.proceed(MethodProceedingJoinpoint.java:184)
        at nc.bs.framework.aop.rt.AdviceHolder.invoke(AdviceHolder.java:188)
        at nc.bs.framework.aop.rt.MethodProceedingJoinpoint.proceed(MethodProceedingJoinpoint.java:129)
        at nc.bs.framework.aop.rt.MethodProceedingJoinpoint.proceed(MethodProceedingJoinpoint.java:135)
        at nc.bs.framework.aop.rt.AspectedProxy.invoke(AspectedProxy.java:59)
        at com.sun.proxy.$Proxy419.sendBuziMsg(Unknown Source)
        at nc.pubitf.bdlayer.msg.BuziMsgSender.send(BuziMsgSender.java:35)
        at nc.bs.pu.m23.maintain.rule.insert.InsertSendMsgRule.sendMsg(InsertSendMsgRule.java:216)
        at nc.bs.pu.m23.maintain.rule.insert.InsertSendMsgRule.process(InsertSendMsgRule.java:95)
        at nc.bs.pu.m23.maintain.rule.insert.InsertSendMsgRule.process(InsertSendMsgRule.java:39)
        at nc.impl.pubapp.pattern.rule.processer.CompareAroundProcesser.after(CompareAroundProcesser.java:186)
        at nc.bs.pu.m23.maintain.ArriveInsertBP.insertArrive(ArriveInsertBP.java:81)
        at nc.impl.pu.m23.maintain.action.ArriveInsertAction.insertArrive(ArriveInsertAction.java:43)
        at nc.impl.pu.m23.maintain.ArriveMaintainImpl.insert(ArriveMaintainImpl.java:84)
        at sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke0(Native Method)
        at sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke(NativeMethodAccessorImpl.java:57)
        at sun.reflect.DelegatingMethodAccessorImpl.invoke(DelegatingMethodAccessorImpl.java:43)
        at java.lang.reflect.Method.invoke(Method.java:606)
        at nc.bs.framework.aop.rt.MethodProceedingJoinpoint$3.invoke(MethodProceedingJoinpoint.java:74)
        at nc.bs.framework.aop.rt.MethodProceedingJoinpoint.proceed(MethodProceedingJoinpoint.java:184)
        at nc.bs.framework.aop.rt.AdviceHolder.invoke(AdviceHolder.java:188)
        at nc.bs.framework.aop.rt.MethodProceedingJoinpoint.proceed(MethodProceedingJoinpoint.java:129)
        at nc.bs.framework.aop.rt.MethodProceedingJoinpoint.proceed(MethodProceedingJoinpoint.java:135)
        at nc.bs.aop.log.BusilogAspect.aroundMethod(BusilogAspect.java:75)
        at sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke0(Native Method)
        at sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke(NativeMethodAccessorImpl.java:57)
        at sun.reflect.DelegatingMethodAccessorImpl.invoke(DelegatingMethodAccessorImpl.java:43)
        at java.lang.reflect.Method.invoke(Method.java:606)
        at nc.bs.framework.aop.rt.AdviceHolder.invoke(AdviceHolder.java:182)
        at nc.bs.framework.aop.rt.MethodProceedingJoinpoint.proceed(MethodProceedingJoinpoint.java:129)
        at nc.bs.framework.aop.rt.MethodProceedingJoinpoint.proceed(MethodProceedingJoinpoint.java:135)
        at nc.bs.framework.aop.rt.AspectedProxy.invoke(AspectedProxy.java:59)
        at com.sun.proxy.$Proxy389.insert(Unknown Source)
        at sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke0(Native Method)
        at sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke(NativeMethodAccessorImpl.java:57)
        at sun.reflect.DelegatingMethodAccessorImpl.invoke(DelegatingMethodAccessorImpl.java:43)
        at java.lang.reflect.Method.invoke(Method.java:606)
        at nc.bs.framework.ejb.CMTProxyImpl.delegate(CMTProxyImpl.java:22)
        at nc.itf.framework.ejb.CMTProxyEjbBean.delegate(CMTProxyEjbBean.java:44)
        at nc.itf.framework.ejb.CMTProxy_Local.delegate(CMTProxy_Local.java:70)
        at sun.reflect.GeneratedMethodAccessor123.invoke(Unknown Source)
        at sun.reflect.DelegatingMethodAccessorImpl.invoke(DelegatingMethodAccessorImpl.java:43)
        at java.lang.reflect.Method.invoke(Method.java:606)
        at nc.bs.framework.ejb.AbstractEJBServiceHandler.invoke(AbstractEJBServiceHandler.java:57)
        at nc.bs.framework.ejb.AbstractEJBServiceHandler.invoke(AbstractEJBServiceHandler.java:36)
        at com.sun.proxy.$Proxy50.delegate(Unknown Source)
        at nc.bs.framework.ejb.CMTEJBServiceHandler.invoke(CMTEJBServiceHandler.java:32)
        at com.sun.proxy.$Proxy390.insert(Unknown Source)
        at nc.impl.pu.m23.maintain.ArriveMaintainImpl.saveBase(ArriveMaintainImpl.java:229)
        at sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke0(Native Method)
        at sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke(NativeMethodAccessorImpl.java:57)
        at sun.reflect.DelegatingMethodAccessorImpl.invoke(DelegatingMethodAccessorImpl.java:43)
        at java.lang.reflect.Method.invoke(Method.java:606)
        at nc.bs.framework.aop.rt.MethodProceedingJoinpoint$3.invoke(MethodProceedingJoinpoint.java:74)
        at nc.bs.framework.aop.rt.MethodProceedingJoinpoint.proceed(MethodProceedingJoinpoint.java:184)
        at nc.bs.framework.aop.rt.AdviceHolder.invoke(AdviceHolder.java:188)
        at nc.bs.framework.aop.rt.MethodProceedingJoinpoint.proceed(MethodProceedingJoinpoint.java:129)
        at nc.bs.framework.aop.rt.MethodProceedingJoinpoint.proceed(MethodProceedingJoinpoint.java:135)
        at nc.bs.aop.log.BusilogAspect.aroundMethod(BusilogAspect.java:75)
        at sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke0(Native Method)
        at sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke(NativeMethodAccessorImpl.java:57)
        at sun.reflect.DelegatingMethodAccessorImpl.invoke(DelegatingMethodAccessorImpl.java:43)
        at java.lang.reflect.Method.invoke(Method.java:606)
        at nc.bs.framework.aop.rt.AdviceHolder.invoke(AdviceHolder.java:182)
        at nc.bs.framework.aop.rt.MethodProceedingJoinpoint.proceed(MethodProceedingJoinpoint.java:129)
        at nc.bs.framework.aop.rt.MethodProceedingJoinpoint.proceed(MethodProceedingJoinpoint.java:135)
        at nc.bs.framework.aop.rt.AspectedProxy.invoke(AspectedProxy.java:59)
        at com.sun.proxy.$Proxy389.saveBase(Unknown Source)
        at sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke0(Native Method)
        at sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke(NativeMethodAccessorImpl.java:57)
        at sun.reflect.DelegatingMethodAccessorImpl.invoke(DelegatingMethodAccessorImpl.java:43)
        at java.lang.reflect.Method.invoke(Method.java:606)
        at nc.bs.framework.ejb.CMTProxyImpl.delegate(CMTProxyImpl.java:22)
        at nc.itf.framework.ejb.CMTProxyEjbBean.delegate(CMTProxyEjbBean.java:44)
        at nc.itf.framework.ejb.CMTProxy_Local.delegate(CMTProxy_Local.java:70)
        at sun.reflect.GeneratedMethodAccessor123.invoke(Unknown Source)
        at sun.reflect.DelegatingMethodAccessorImpl.invoke(DelegatingMethodAccessorImpl.java:43)
        at java.lang.reflect.Method.invoke(Method.java:606)
        at nc.bs.framework.ejb.AbstractEJBServiceHandler.invoke(AbstractEJBServiceHandler.java:57)
        at nc.bs.framework.ejb.AbstractEJBServiceHandler.invoke(AbstractEJBServiceHandler.java:36)
        at com.sun.proxy.$Proxy50.delegate(Unknown Source)
        at nc.bs.framework.ejb.CMTEJBServiceHandler.invoke(CMTEJBServiceHandler.java:32)
        at com.sun.proxy.$Proxy390.saveBase(Unknown Source)
        at nc.bs.pub.action.N_23_SAVEBASE.runComClass(N_23_SAVEBASE.java:42)
        at nc.bs.pub.pf.pfframe.PFRunClass.runComBusi(PFRunClass.java:138)
        at nc.bs.pub.pf.pfframe.PFBusiAction.actionOnStep(PFBusiAction.java:355)
        at nc.bs.pub.pf.pfframe.PFBusiAction.processAction(PFBusiAction.java:973)
        at sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke0(Native Method)
        at sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke(NativeMethodAccessorImpl.java:57)
        at sun.reflect.DelegatingMethodAccessorImpl.invoke(DelegatingMethodAccessorImpl.java:43)
        at java.lang.reflect.Method.invoke(Method.java:606)
        at nc.bs.framework.aop.rt.MethodProceedingJoinpoint$3.invoke(MethodProceedingJoinpoint.java:74)
        at nc.bs.framework.aop.rt.MethodProceedingJoinpoint.proceed(MethodProceedingJoinpoint.java:184)
        at nc.bs.framework.aop.rt.AdviceHolder.invoke(AdviceHolder.java:188)
        at nc.bs.framework.aop.rt.MethodProceedingJoinpoint.proceed(MethodProceedingJoinpoint.java:129)
        at nc.bs.framework.aop.rt.MethodProceedingJoinpoint.proceed(MethodProceedingJoinpoint.java:135)
        at nc.bs.framework.aop.rt.AspectedProxy.invoke(AspectedProxy.java:59)
        at com.sun.proxy.$Proxy387.processAction(Unknown Source)
        at sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke0(Native Method)
        at sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke(NativeMethodAccessorImpl.java:57)
        at sun.reflect.DelegatingMethodAccessorImpl.invoke(DelegatingMethodAccessorImpl.java:43)
        at java.lang.reflect.Method.invoke(Method.java:606)
        at nc.bs.framework.ejb.CMTProxyImpl.delegate(CMTProxyImpl.java:22)
        at nc.itf.framework.ejb.CMTProxyEjbBean.delegate(CMTProxyEjbBean.java:44)
        at nc.itf.framework.ejb.CMTProxy_Local.delegate(CMTProxy_Local.java:70)
        at sun.reflect.GeneratedMethodAccessor123.invoke(Unknown Source)
        at sun.reflect.DelegatingMethodAccessorImpl.invoke(DelegatingMethodAccessorImpl.java:43)
        at java.lang.reflect.Method.invoke(Method.java:606)
        at nc.bs.framework.ejb.AbstractEJBServiceHandler.invoke(AbstractEJBServiceHandler.java:57)
        at nc.bs.framework.ejb.AbstractEJBServiceHandler.invoke(AbstractEJBServiceHandler.java:36)
        at com.sun.proxy.$Proxy50.delegate(Unknown Source)
        at nc.bs.framework.ejb.CMTEJBServiceHandler.invoke(CMTEJBServiceHandler.java:32)
        at com.sun.proxy.$Proxy388.processAction(Unknown Source)
        at nc.bs.pub.pf.pfframe.PlatFormEntryImpl.processAction(PlatFormEntryImpl.java:145)
        at sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke0(Native Method)
        at sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke(NativeMethodAccessorImpl.java:57)
        at sun.reflect.DelegatingMethodAccessorImpl.invoke(DelegatingMethodAccessorImpl.java:43)
        at java.lang.reflect.Method.invoke(Method.java:606)
        at nc.bs.framework.aop.rt.MethodProceedingJoinpoint$3.invoke(MethodProceedingJoinpoint.java:74)
        at nc.bs.framework.aop.rt.MethodProceedingJoinpoint.proceed(MethodProceedingJoinpoint.java:184)
        at nc.bs.framework.server.SecurityAspect.aroundMethod1(SecurityAspect.java:55)
        at sun.reflect.GeneratedMethodAccessor105.invoke(Unknown Source)
        at sun.reflect.DelegatingMethodAccessorImpl.invoke(DelegatingMethodAccessorImpl.java:43)
        at java.lang.reflect.Method.invoke(Method.java:606)
        at nc.bs.framework.aop.rt.AdviceHolder.invoke(AdviceHolder.java:182)
        at nc.bs.framework.aop.rt.MethodProceedingJoinpoint.proceed(MethodProceedingJoinpoint.java:129)
        at nc.bs.framework.aop.rt.MethodProceedingJoinpoint.proceed(MethodProceedingJoinpoint.java:135)
        at nc.bs.framework.aop.rt.AspectedProxy.invoke(AspectedProxy.java:59)
        at com.sun.proxy.$Proxy383.processAction(Unknown Source)
        at sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke0(Native Method)
        at sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke(NativeMethodAccessorImpl.java:57)
        at sun.reflect.DelegatingMethodAccessorImpl.invoke(DelegatingMethodAccessorImpl.java:43)
        at java.lang.reflect.Method.invoke(Method.java:606)
        at nc.bs.framework.ejb.CMTProxyImpl.delegate(CMTProxyImpl.java:22)
        at nc.itf.framework.ejb.CMTProxyEjbBean.delegate(CMTProxyEjbBean.java:44)
        at nc.itf.framework.ejb.CMTProxy_Local.delegate(CMTProxy_Local.java:70)
        at sun.reflect.GeneratedMethodAccessor123.invoke(Unknown Source)
        at sun.reflect.DelegatingMethodAccessorImpl.invoke(DelegatingMethodAccessorImpl.java:43)
        at java.lang.reflect.Method.invoke(Method.java:606)
        at nc.bs.framework.ejb.AbstractEJBServiceHandler.invoke(AbstractEJBServiceHandler.java:57)
        at nc.bs.framework.ejb.AbstractEJBServiceHandler.invoke(AbstractEJBServiceHandler.java:36)
        at com.sun.proxy.$Proxy50.delegate(Unknown Source)
        at nc.bs.framework.ejb.CMTEJBServiceHandler.invoke(CMTEJBServiceHandler.java:32)
        at com.sun.proxy.$Proxy384.processAction(Unknown Source)
        at sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke0(Native Method)
        at sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke(NativeMethodAccessorImpl.java:57)
        at sun.reflect.DelegatingMethodAccessorImpl.invoke(DelegatingMethodAccessorImpl.java:43)
        at java.lang.reflect.Method.invoke(Method.java:606)
        at nc.bs.framework.rmi.server.RMIHandlerImpl.invokeBeanMethod(RMIHandlerImpl.java:410)
        at nc.bs.framework.rmi.server.RMIHandlerImpl.doHandle(RMIHandlerImpl.java:177)
        at nc.bs.framework.rmi.server.RMIHandlerImpl.handle(RMIHandlerImpl.java:99)
        at nc.bs.framework.comn.serv.CommonServletDispatcher.doPost(CommonServletDispatcher.java:45)

14:25:24 [AWT-EventQueue-0] ERROR - uap.pub.fs.exception.FileStorageException: 上传文件时出错,请查看日志信息!
nc.vo.pub.BusinessException: uap.pub.fs.exception.FileStorageException: 上传文件时出错,请查看日志信息!
        at nc.ui.pubapp.uif2app.DefaultExceptionHanler.marsh(DefaultExceptionHanler.java:61)
        at nc.ui.pubapp.uif2app.DefaultExceptionHanler.handlerBusinessException(DefaultExceptionHanler.java:19)
        at nc.ui.uif2.DefaultExceptionHanler.handlerExeption(DefaultExceptionHanler.java:55)
        at nc.ui.uif2.ExceptionHandlerUtil.processErrorMsg4SpecialAction(ExceptionHandlerUtil.java:33)
        at nc.ui.uif2.NCAction.processExceptionHandler(NCAction.java:116)
        at nc.ui.uif2.NCAction.actionPerformed(NCAction.java:94)
        at nc.funcnode.ui.action.ActionDelegate.actionPerformed(ActionDelegate.java:296)
        at javax.swing.AbstractButton.fireActionPerformed(Unknown Source)
        at javax.swing.AbstractButton$Handler.actionPerformed(Unknown Source)
        at javax.swing.DefaultButtonModel.fireActionPerformed(Unknown Source)
        at javax.swing.DefaultButtonModel.setPressed(Unknown Source)
        at javax.swing.plaf.basic.BasicButtonListener.mouseReleased(Unknown Source)
        at java.awt.AWTEventMulticaster.mouseReleased(Unknown Source)
        at java.awt.AWTEventMulticaster.mouseReleased(Unknown Source)
        at java.awt.Component.processMouseEvent(Unknown Source)
        at javax.swing.JComponent.processMouseEvent(Unknown Source)
        at java.awt.Component.processEvent(Unknown Source)
        at java.awt.Container.processEvent(Unknown Source)
        at java.awt.Component.dispatchEventImpl(Unknown Source)
        at java.awt.Container.dispatchEventImpl(Unknown Source)
        at java.awt.Component.dispatchEvent(Unknown Source)
        at java.awt.LightweightDispatcher.retargetMouseEvent(Unknown Source)
        at java.awt.LightweightDispatcher.processMouseEvent(Unknown Source)
        at java.awt.LightweightDispatcher.dispatchEvent(Unknown Source)
        at java.awt.Container.dispatchEventImpl(Unknown Source)
        at java.awt.Component.dispatchEvent(Unknown Source)
        at java.awt.EventQueue.dispatchEventImpl(Unknown Source)
        at java.awt.EventQueue.access$200(Unknown Source)
        at java.awt.EventQueue$3.run(Unknown Source)
        at java.awt.EventQueue$3.run(Unknown Source)
        at java.security.AccessController.doPrivileged(Native Method)
        at java.security.ProtectionDomain$1.doIntersectionPrivilege(Unknown Source)
        at java.security.ProtectionDomain$1.doIntersectionPrivilege(Unknown Source)
        at java.awt.EventQueue$4.run(Unknown Source)
        at java.awt.EventQueue$4.run(Unknown Source)
        at java.security.AccessController.doPrivileged(Native Method)
        at java.security.ProtectionDomain$1.doIntersectionPrivilege(Unknown Source)
        at java.awt.EventQueue.dispatchEvent(Unknown Source)
        at java.awt.EventDispatchThread.pumpOneEventForFilters(Unknown Source)
        at java.awt.EventDispatchThread.pumpEventsForFilter(Unknown Source)
        at java.awt.EventDispatchThread.pumpEventsForHierarchy(Unknown Source)
        at java.awt.EventDispatchThread.pumpEvents(Unknown Source)
        at java.awt.EventDispatchThread.pumpEvents(Unknown Source)
        at java.awt.EventDispatchThread.run(Unknown Source)
Caused by: uap.pub.fs.exception.FileStorageException: 上传文件时出错,请查看日志信息!
        at uap.pub.fs.client.RestFileTransfer.upload(RestFileTransfer.java:108)
        at uap.pub.fs.client.FileStorageClient.uploadFile(FileStorageClient.java:145)
        at nc.message.Attachment.uploadToFileServer(Attachment.java:95)
        at nc.message.NCMessageDAO.insertToRepository2(NCMessageDAO.java:396)
        at nc.message.NCMessageDAO.sendMessage(NCMessageDAO.java:93)
        at nc.message.NCMessageDAO.sendMessages(NCMessageDAO.java:50)
        at nc.message.NCMessageDAO.sendMessages(NCMessageDAO.java:39)
        at nc.message.ServerSender.sendMessages(ServerSender.java:36)
        at nc.message.ServerSender.sendMessage(ServerSender.java:51)
        at nc.message.util.MessageCenter.sendMessage(MessageCenter.java:73)
        at nc.buzimsg.impl.BuziMsgSendingImpl.realSend(BuziMsgSendingImpl.java:66)
        at nc.buzimsg.impl.BuziMsgSendingImpl.sendBuziMsg(BuziMsgSendingImpl.java:37)
        at sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke0(Native Method)
        at sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke(NativeMethodAccessorImpl.java:57)
        at sun.reflect.DelegatingMethodAccessorImpl.invoke(DelegatingMethodAccessorImpl.java:43)
        at java.lang.reflect.Method.invoke(Method.java:606)
        at nc.bs.framework.aop.rt.MethodProceedingJoinpoint$3.invoke(MethodProceedingJoinpoint.java:74)
        at nc.bs.framework.aop.rt.MethodProceedingJoinpoint.proceed(MethodProceedingJoinpoint.java:184)
        at nc.bs.framework.aop.rt.AdviceHolder.invoke(AdviceHolder.java:188)
        at nc.bs.framework.aop.rt.MethodProceedingJoinpoint.proceed(MethodProceedingJoinpoint.java:129)
        at nc.bs.framework.aop.rt.MethodProceedingJoinpoint.proceed(MethodProceedingJoinpoint.java:135)
        at nc.bs.framework.aop.rt.AspectedProxy.invoke(AspectedProxy.java:59)
        at com.sun.proxy.$Proxy419.sendBuziMsg(Unknown Source)
        at nc.pubitf.bdlayer.msg.BuziMsgSender.send(BuziMsgSender.java:35)
        at nc.bs.pu.m23.maintain.rule.insert.InsertSendMsgRule.sendMsg(InsertSendMsgRule.java:216)
        at nc.bs.pu.m23.maintain.rule.insert.InsertSendMsgRule.process(InsertSendMsgRule.java:95)
        at nc.bs.pu.m23.maintain.rule.insert.InsertSendMsgRule.process(InsertSendMsgRule.java:39)
        at nc.impl.pubapp.pattern.rule.processer.CompareAroundProcesser.after(CompareAroundProcesser.java:186)
        at nc.bs.pu.m23.maintain.ArriveInsertBP.insertArrive(ArriveInsertBP.java:81)
        at nc.impl.pu.m23.maintain.action.ArriveInsertAction.insertArrive(ArriveInsertAction.java:43)
        at nc.impl.pu.m23.maintain.ArriveMaintainImpl.insert(ArriveMaintainImpl.java:84)
        at sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke0(Native Method)
        at sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke(NativeMethodAccessorImpl.java:57)
        at sun.reflect.DelegatingMethodAccessorImpl.invoke(DelegatingMethodAccessorImpl.java:43)
        at java.lang.reflect.Method.invoke(Method.java:606)
        at nc.bs.framework.aop.rt.MethodProceedingJoinpoint$3.invoke(MethodProceedingJoinpoint.java:74)
        at nc.bs.framework.aop.rt.MethodProceedingJoinpoint.proceed(MethodProceedingJoinpoint.java:184)
        at nc.bs.framework.aop.rt.AdviceHolder.invoke(AdviceHolder.java:188)
        at nc.bs.framework.aop.rt.MethodProceedingJoinpoint.proceed(MethodProceedingJoinpoint.java:129)
        at nc.bs.framework.aop.rt.MethodProceedingJoinpoint.proceed(MethodProceedingJoinpoint.java:135)
        at nc.bs.aop.log.BusilogAspect.aroundMethod(BusilogAspect.java:75)
        at sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke0(Native Method)
        at sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke(NativeMethodAccessorImpl.java:57)
        at sun.reflect.DelegatingMethodAccessorImpl.invoke(DelegatingMethodAccessorImpl.java:43)
        at java.lang.reflect.Method.invoke(Method.java:606)
        at nc.bs.framework.aop.rt.AdviceHolder.invoke(AdviceHolder.java:182)
        at nc.bs.framework.aop.rt.MethodProceedingJoinpoint.proceed(MethodProceedingJoinpoint.java:129)
        at nc.bs.framework.aop.rt.MethodProceedingJoinpoint.proceed(MethodProceedingJoinpoint.java:135)
        at nc.bs.framework.aop.rt.AspectedProxy.invoke(AspectedProxy.java:59)
        at com.sun.proxy.$Proxy389.insert(Unknown Source)
        at sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke0(Native Method)
        at sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke(NativeMethodAccessorImpl.java:57)
        at sun.reflect.DelegatingMethodAccessorImpl.invoke(DelegatingMethodAccessorImpl.java:43)
        at java.lang.reflect.Method.invoke(Method.java:606)
        at nc.bs.framework.ejb.CMTProxyImpl.delegate(CMTProxyImpl.java:22)
        at nc.itf.framework.ejb.CMTProxyEjbBean.delegate(CMTProxyEjbBean.java:44)
        at nc.itf.framework.ejb.CMTProxy_Local.delegate(CMTProxy_Local.java:70)
        at sun.reflect.GeneratedMethodAccessor123.invoke(Unknown Source)
        at sun.reflect.DelegatingMethodAccessorImpl.invoke(DelegatingMethodAccessorImpl.java:43)
        at java.lang.reflect.Method.invoke(Method.java:606)
        at nc.bs.framework.ejb.AbstractEJBServiceHandler.invoke(AbstractEJBServiceHandler.java:57)
        at nc.bs.framework.ejb.AbstractEJBServiceHandler.invoke(AbstractEJBServiceHandler.java:36)
        at com.sun.proxy.$Proxy50.delegate(Unknown Source)
        at nc.bs.framework.ejb.CMTEJBServiceHandler.invoke(CMTEJBServiceHandler.java:32)
        at com.sun.proxy.$Proxy390.insert(Unknown Source)
        at nc.impl.pu.m23.maintain.ArriveMaintainImpl.saveBase(ArriveMaintainImpl.java:229)
        at sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke0(Native Method)
        at sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke(NativeMethodAccessorImpl.java:57)
        at sun.reflect.DelegatingMethodAccessorImpl.invoke(DelegatingMethodAccessorImpl.java:43)
        at java.lang.reflect.Method.invoke(Method.java:606)
        at nc.bs.framework.aop.rt.MethodProceedingJoinpoint$3.invoke(MethodProceedingJoinpoint.java:74)
        at nc.bs.framework.aop.rt.MethodProceedingJoinpoint.proceed(MethodProceedingJoinpoint.java:184)
        at nc.bs.framework.aop.rt.AdviceHolder.invoke(AdviceHolder.java:188)
        at nc.bs.framework.aop.rt.MethodProceedingJoinpoint.proceed(MethodProceedingJoinpoint.java:129)
        at nc.bs.framework.aop.rt.MethodProceedingJoinpoint.proceed(MethodProceedingJoinpoint.java:135)
        at nc.bs.aop.log.BusilogAspect.aroundMethod(BusilogAspect.java:75)
        at sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke0(Native Method)
        at sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke(NativeMethodAccessorImpl.java:57)
        at sun.reflect.DelegatingMethodAccessorImpl.invoke(DelegatingMethodAccessorImpl.java:43)
        at java.lang.reflect.Method.invoke(Method.java:606)
        at nc.bs.framework.aop.rt.AdviceHolder.invoke(AdviceHolder.java:182)
        at nc.bs.framework.aop.rt.MethodProceedingJoinpoint.proceed(MethodProceedingJoinpoint.java:129)
        at nc.bs.framework.aop.rt.MethodProceedingJoinpoint.proceed(MethodProceedingJoinpoint.java:135)
        at nc.bs.framework.aop.rt.AspectedProxy.invoke(AspectedProxy.java:59)
        at com.sun.proxy.$Proxy389.saveBase(Unknown Source)
        at sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke0(Native Method)
        at sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke(NativeMethodAccessorImpl.java:57)
        at sun.reflect.DelegatingMethodAccessorImpl.invoke(DelegatingMethodAccessorImpl.java:43)
        at java.lang.reflect.Method.invoke(Method.java:606)
        at nc.bs.framework.ejb.CMTProxyImpl.delegate(CMTProxyImpl.java:22)
        at nc.itf.framework.ejb.CMTProxyEjbBean.delegate(CMTProxyEjbBean.java:44)
        at nc.itf.framework.ejb.CMTProxy_Local.delegate(CMTProxy_Local.java:70)
        at sun.reflect.GeneratedMethodAccessor123.invoke(Unknown Source)
        at sun.reflect.DelegatingMethodAccessorImpl.invoke(DelegatingMethodAccessorImpl.java:43)
        at java.lang.reflect.Method.invoke(Method.java:606)
        at nc.bs.framework.ejb.AbstractEJBServiceHandler.invoke(AbstractEJBServiceHandler.java:57)
        at nc.bs.framework.ejb.AbstractEJBServiceHandler.invoke(AbstractEJBServiceHandler.java:36)
        at com.sun.proxy.$Proxy50.delegate(Unknown Source)
        at nc.bs.framework.ejb.CMTEJBServiceHandler.invoke(CMTEJBServiceHandler.java:32)
        at com.sun.proxy.$Proxy390.saveBase(Unknown Source)
        at nc.bs.pub.action.N_23_SAVEBASE.runComClass(N_23_SAVEBASE.java:42)
        at nc.bs.pub.pf.pfframe.PFRunClass.runComBusi(PFRunClass.java:138)
        at nc.bs.pub.pf.pfframe.PFBusiAction.actionOnStep(PFBusiAction.java:355)
        at nc.bs.pub.pf.pfframe.PFBusiAction.processAction(PFBusiAction.java:973)
        at sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke0(Native Method)
        at sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke(NativeMethodAccessorImpl.java:57)
        at sun.reflect.DelegatingMethodAccessorImpl.invoke(DelegatingMethodAccessorImpl.java:43)
        at java.lang.reflect.Method.invoke(Method.java:606)
        at nc.bs.framework.aop.rt.MethodProceedingJoinpoint$3.invoke(MethodProceedingJoinpoint.java:74)
        at nc.bs.framework.aop.rt.MethodProceedingJoinpoint.proceed(MethodProceedingJoinpoint.java:184)
        at nc.bs.framework.aop.rt.AdviceHolder.invoke(AdviceHolder.java:188)
        at nc.bs.framework.aop.rt.MethodProceedingJoinpoint.proceed(MethodProceedingJoinpoint.java:129)
        at nc.bs.framework.aop.rt.MethodProceedingJoinpoint.proceed(MethodProceedingJoinpoint.java:135)
        at nc.bs.framework.aop.rt.AspectedProxy.invoke(AspectedProxy.java:59)
        at com.sun.proxy.$Proxy387.processAction(Unknown Source)
        at sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke0(Native Method)
        at sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke(NativeMethodAccessorImpl.java:57)
        at sun.reflect.DelegatingMethodAccessorImpl.invoke(DelegatingMethodAccessorImpl.java:43)
        at java.lang.reflect.Method.invoke(Method.java:606)
        at nc.bs.framework.ejb.CMTProxyImpl.delegate(CMTProxyImpl.java:22)
        at nc.itf.framework.ejb.CMTProxyEjbBean.delegate(CMTProxyEjbBean.java:44)
        at nc.itf.framework.ejb.CMTProxy_Local.delegate(CMTProxy_Local.java:70)
        at sun.reflect.GeneratedMethodAccessor123.invoke(Unknown Source)
        at sun.reflect.DelegatingMethodAccessorImpl.invoke(DelegatingMethodAccessorImpl.java:43)
        at java.lang.reflect.Method.invoke(Method.java:606)
        at nc.bs.framework.ejb.AbstractEJBServiceHandler.invoke(AbstractEJBServiceHandler.java:57)
        at nc.bs.framework.ejb.AbstractEJBServiceHandler.invoke(AbstractEJBServiceHandler.java:36)
        at com.sun.proxy.$Proxy50.delegate(Unknown Source)
        at nc.bs.framework.ejb.CMTEJBServiceHandler.invoke(CMTEJBServiceHandler.java:32)
        at com.sun.proxy.$Proxy388.processAction(Unknown Source)
        at nc.bs.pub.pf.pfframe.PlatFormEntryImpl.processAction(PlatFormEntryImpl.java:145)
        at sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke0(Native Method)
        at sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke(NativeMethodAccessorImpl.java:57)
        at sun.reflect.DelegatingMethodAccessorImpl.invoke(DelegatingMethodAccessorImpl.java:43)
        at java.lang.reflect.Method.invoke(Method.java:606)
        at nc.bs.framework.aop.rt.MethodProceedingJoinpoint$3.invoke(MethodProceedingJoinpoint.java:74)
        at nc.bs.framework.aop.rt.MethodProceedingJoinpoint.proceed(MethodProceedingJoinpoint.java:184)
        at nc.bs.framework.server.SecurityAspect.aroundMethod1(SecurityAspect.java:55)
        at sun.reflect.GeneratedMethodAccessor105.invoke(Unknown Source)
        at sun.reflect.DelegatingMethodAccessorImpl.invoke(DelegatingMethodAccessorImpl.java:43)
        at java.lang.reflect.Method.invoke(Method.java:606)
        at nc.bs.framework.aop.rt.AdviceHolder.invoke(AdviceHolder.java:182)
        at nc.bs.framework.aop.rt.MethodProceedingJoinpoint.proceed(MethodProceedingJoinpoint.java:129)
        at nc.bs.framework.aop.rt.MethodProceedingJoinpoint.proceed(MethodProceedingJoinpoint.java:135)
        at nc.bs.framework.aop.rt.AspectedProxy.invoke(AspectedProxy.java:59)
        at com.sun.proxy.$Proxy383.processAction(Unknown Source)
        at sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke0(Native Method)
        at sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke(NativeMethodAccessorImpl.java:57)
        at sun.reflect.DelegatingMethodAccessorImpl.invoke(DelegatingMethodAccessorImpl.java:43)
        at java.lang.reflect.Method.invoke(Method.java:606)
        at nc.bs.framework.ejb.CMTProxyImpl.delegate(CMTProxyImpl.java:22)
        at nc.itf.framework.ejb.CMTProxyEjbBean.delegate(CMTProxyEjbBean.java:44)
        at nc.itf.framework.ejb.CMTProxy_Local.delegate(CMTProxy_Local.java:70)
        at sun.reflect.GeneratedMethodAccessor123.invoke(Unknown Source)
        at sun.reflect.DelegatingMethodAccessorImpl.invoke(DelegatingMethodAccessorImpl.java:43)
        at java.lang.reflect.Method.invoke(Method.java:606)
        at nc.bs.framework.ejb.AbstractEJBServiceHandler.invoke(AbstractEJBServiceHandler.java:57)
        at nc.bs.framework.ejb.AbstractEJBServiceHandler.invoke(AbstractEJBServiceHandler.java:36)
        at com.sun.proxy.$Proxy50.delegate(Unknown Source)
        at nc.bs.framework.ejb.CMTEJBServiceHandler.invoke(CMTEJBServiceHandler.java:32)
        at com.sun.proxy.$Proxy384.processAction(Unknown Source)
        at sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke0(Native Method)
        at sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke(NativeMethodAccessorImpl.java:57)
        at sun.reflect.DelegatingMethodAccessorImpl.invoke(DelegatingMethodAccessorImpl.java:43)
        at java.lang.reflect.Method.invoke(Method.java:606)
        at nc.bs.framework.rmi.server.RMIHandlerImpl.invokeBeanMethod(RMIHandlerImpl.java:410)
        at nc.bs.framework.rmi.server.RMIHandlerImpl.doHandle(RMIHandlerImpl.java:177)
        at nc.bs.framework.rmi.server.RMIHandlerImpl.handle(RMIHandlerImpl.java:99)
        at nc.bs.framework.comn.serv.CommonServletDispatcher.doPost(CommonServletDispatcher.java:45)

Exception in thread "AWT-EventQueue-0" java.lang.RuntimeException: nc.vo.pub.BusinessException: uap.pub.fs.exception.FileStorageException: 上传文件时出错,请查看日志信息!
        at nc.ui.uif2.NCAction.actionPerformed(NCAction.java:101)
        at nc.funcnode.ui.action.ActionDelegate.actionPerformed(ActionDelegate.java:296)
        at javax.swing.AbstractButton.fireActionPerformed(Unknown Source)
        at javax.swing.AbstractButton$Handler.actionPerformed(Unknown Source)
        at javax.swing.DefaultButtonModel.fireActionPerformed(Unknown Source)
        at javax.swing.DefaultButtonModel.setPressed(Unknown Source)
        at javax.swing.plaf.basic.BasicButtonListener.mouseReleased(Unknown Source)
        at java.awt.AWTEventMulticaster.mouseReleased(Unknown Source)
        at java.awt.AWTEventMulticaster.mouseReleased(Unknown Source)
        at java.awt.Component.processMouseEvent(Unknown Source)
        at javax.swing.JComponent.processMouseEvent(Unknown Source)
        at java.awt.Component.processEvent(Unknown Source)
        at java.awt.Container.processEvent(Unknown Source)
        at java.awt.Component.dispatchEventImpl(Unknown Source)
        at java.awt.Container.dispatchEventImpl(Unknown Source)
        at java.awt.Component.dispatchEvent(Unknown Source)
        at java.awt.LightweightDispatcher.retargetMouseEvent(Unknown Source)
        at java.awt.LightweightDispatcher.processMouseEvent(Unknown Source)
        at java.awt.LightweightDispatcher.dispatchEvent(Unknown Source)
        at java.awt.Container.dispatchEventImpl(Unknown Source)
        at java.awt.Component.dispatchEvent(Unknown Source)
        at java.awt.EventQueue.dispatchEventImpl(Unknown Source)
        at java.awt.EventQueue.access$200(Unknown Source)
        at java.awt.EventQueue$3.run(Unknown Source)
        at java.awt.EventQueue$3.run(Unknown Source)
        at java.security.AccessController.doPrivileged(Native Method)
        at java.security.ProtectionDomain$1.doIntersectionPrivilege(Unknown Source)
        at java.security.ProtectionDomain$1.doIntersectionPrivilege(Unknown Source)
        at java.awt.EventQueue$4.run(Unknown Source)
        at java.awt.EventQueue$4.run(Unknown Source)
        at java.security.AccessController.doPrivileged(Native Method)
        at java.security.ProtectionDomain$1.doIntersectionPrivilege(Unknown Source)
        at java.awt.EventQueue.dispatchEvent(Unknown Source)
        at java.awt.EventDispatchThread.pumpOneEventForFilters(Unknown Source)
        at java.awt.EventDispatchThread.pumpEventsForFilter(Unknown Source)
        at java.awt.EventDispatchThread.pumpEventsForHierarchy(Unknown Source)
        at java.awt.EventDispatchThread.pumpEvents(Unknown Source)
        at java.awt.EventDispatchThread.pumpEvents(Unknown Source)
        at java.awt.EventDispatchThread.run(Unknown Source)
Caused by: nc.vo.pub.BusinessException: uap.pub.fs.exception.FileStorageException: 上传文件时出错,请查看日志信息!
        at nc.vo.pubapp.pattern.exception.ExceptionUtils.marsh(ExceptionUtils.java:47)
        at nc.impl.pu.m23.maintain.ArriveMaintainImpl.saveBase(ArriveMaintainImpl.java:238)
        at sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke0(Native Method)
        at sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke(NativeMethodAccessorImpl.java:57)
        at sun.reflect.DelegatingMethodAccessorImpl.invoke(DelegatingMethodAccessorImpl.java:43)
        at java.lang.reflect.Method.invoke(Method.java:606)
        at nc.bs.framework.aop.rt.MethodProceedingJoinpoint$3.invoke(MethodProceedingJoinpoint.java:74)
        at nc.bs.framework.aop.rt.MethodProceedingJoinpoint.proceed(MethodProceedingJoinpoint.java:184)
        at nc.bs.framework.aop.rt.AdviceHolder.invoke(AdviceHolder.java:188)
        at nc.bs.framework.aop.rt.MethodProceedingJoinpoint.proceed(MethodProceedingJoinpoint.java:129)
        at nc.bs.framework.aop.rt.MethodProceedingJoinpoint.proceed(MethodProceedingJoinpoint.java:135)
        at nc.bs.aop.log.BusilogAspect.aroundMethod(BusilogAspect.java:75)
        at sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke0(Native Method)
        at sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke(NativeMethodAccessorImpl.java:57)
        at sun.reflect.DelegatingMethodAccessorImpl.invoke(DelegatingMethodAccessorImpl.java:43)
        at java.lang.reflect.Method.invoke(Method.java:606)
        at nc.bs.framework.aop.rt.AdviceHolder.invoke(AdviceHolder.java:182)
        at nc.bs.framework.aop.rt.MethodProceedingJoinpoint.proceed(MethodProceedingJoinpoint.java:129)
        at nc.bs.framework.aop.rt.MethodProceedingJoinpoint.proceed(MethodProceedingJoinpoint.java:135)
        at nc.bs.framework.aop.rt.AspectedProxy.invoke(AspectedProxy.java:59)
        at com.sun.proxy.$Proxy389.saveBase(Unknown Source)
        at sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke0(Native Method)
        at sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke(NativeMethodAccessorImpl.java:57)
        at sun.reflect.DelegatingMethodAccessorImpl.invoke(DelegatingMethodAccessorImpl.java:43)
        at java.lang.reflect.Method.invoke(Method.java:606)
        at nc.bs.framework.ejb.CMTProxyImpl.delegate(CMTProxyImpl.java:22)
        at nc.itf.framework.ejb.CMTProxyEjbBean.delegate(CMTProxyEjbBean.java:44)
        at nc.itf.framework.ejb.CMTProxy_Local.delegate(CMTProxy_Local.java:70)
        at sun.reflect.GeneratedMethodAccessor123.invoke(Unknown Source)
        at sun.reflect.DelegatingMethodAccessorImpl.invoke(DelegatingMethodAccessorImpl.java:43)
        at java.lang.reflect.Method.invoke(Method.java:606)
        at nc.bs.framework.ejb.AbstractEJBServiceHandler.invoke(AbstractEJBServiceHandler.java:57)
        at nc.bs.framework.ejb.AbstractEJBServiceHandler.invoke(AbstractEJBServiceHandler.java:36)
        at com.sun.proxy.$Proxy50.delegate(Unknown Source)
        at nc.bs.framework.ejb.CMTEJBServiceHandler.invoke(CMTEJBServiceHandler.java:32)
        at com.sun.proxy.$Proxy390.saveBase(Unknown Source)
        at nc.bs.pub.action.N_23_SAVEBASE.runComClass(N_23_SAVEBASE.java:42)
        at nc.bs.pub.pf.pfframe.PFRunClass.runComBusi(PFRunClass.java:138)
        at nc.bs.pub.pf.pfframe.PFBusiAction.actionOnStep(PFBusiAction.java:355)
        at nc.bs.pub.pf.pfframe.PFBusiAction.processAction(PFBusiAction.java:973)
        at sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke0(Native Method)
        at sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke(NativeMethodAccessorImpl.java:57)
        at sun.reflect.DelegatingMethodAccessorImpl.invoke(DelegatingMethodAccessorImpl.java:43)
        at java.lang.reflect.Method.invoke(Method.java:606)
        at nc.bs.framework.aop.rt.MethodProceedingJoinpoint$3.invoke(MethodProceedingJoinpoint.java:74)
        at nc.bs.framework.aop.rt.MethodProceedingJoinpoint.proceed(MethodProceedingJoinpoint.java:184)
        at nc.bs.framework.aop.rt.AdviceHolder.invoke(AdviceHolder.java:188)
        at nc.bs.framework.aop.rt.MethodProceedingJoinpoint.proceed(MethodProceedingJoinpoint.java:129)
        at nc.bs.framework.aop.rt.MethodProceedingJoinpoint.proceed(MethodProceedingJoinpoint.java:135)
        at nc.bs.framework.aop.rt.AspectedProxy.invoke(AspectedProxy.java:59)
        at com.sun.proxy.$Proxy387.processAction(Unknown Source)
        at sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke0(Native Method)
        at sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke(NativeMethodAccessorImpl.java:57)
        at sun.reflect.DelegatingMethodAccessorImpl.invoke(DelegatingMethodAccessorImpl.java:43)
        at java.lang.reflect.Method.invoke(Method.java:606)
        at nc.bs.framework.ejb.CMTProxyImpl.delegate(CMTProxyImpl.java:22)
        at nc.itf.framework.ejb.CMTProxyEjbBean.delegate(CMTProxyEjbBean.java:44)
        at nc.itf.framework.ejb.CMTProxy_Local.delegate(CMTProxy_Local.java:70)
        at sun.reflect.GeneratedMethodAccessor123.invoke(Unknown Source)
        at sun.reflect.DelegatingMethodAccessorImpl.invoke(DelegatingMethodAccessorImpl.java:43)
        at java.lang.reflect.Method.invoke(Method.java:606)
        at nc.bs.framework.ejb.AbstractEJBServiceHandler.invoke(AbstractEJBServiceHandler.java:57)
        at nc.bs.framework.ejb.AbstractEJBServiceHandler.invoke(AbstractEJBServiceHandler.java:36)
        at com.sun.proxy.$Proxy50.delegate(Unknown Source)
        at nc.bs.framework.ejb.CMTEJBServiceHandler.invoke(CMTEJBServiceHandler.java:32)
        at com.sun.proxy.$Proxy388.processAction(Unknown Source)
        at nc.bs.pub.pf.pfframe.PlatFormEntryImpl.processAction(PlatFormEntryImpl.java:145)
        at sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke0(Native Method)
        at sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke(NativeMethodAccessorImpl.java:57)
        at sun.reflect.DelegatingMethodAccessorImpl.invoke(DelegatingMethodAccessorImpl.java:43)
        at java.lang.reflect.Method.invoke(Method.java:606)
        at nc.bs.framework.aop.rt.MethodProceedingJoinpoint$3.invoke(MethodProceedingJoinpoint.java:74)
        at nc.bs.framework.aop.rt.MethodProceedingJoinpoint.proceed(MethodProceedingJoinpoint.java:184)
        at nc.bs.framework.server.SecurityAspect.aroundMethod1(SecurityAspect.java:55)
        at sun.reflect.GeneratedMethodAccessor105.invoke(Unknown Source)
        at sun.reflect.DelegatingMethodAccessorImpl.invoke(DelegatingMethodAccessorImpl.java:43)
        at java.lang.reflect.Method.invoke(Method.java:606)
        at nc.bs.framework.aop.rt.AdviceHolder.invoke(AdviceHolder.java:182)
        at nc.bs.framework.aop.rt.MethodProceedingJoinpoint.proceed(MethodProceedingJoinpoint.java:129)
        at nc.bs.framework.aop.rt.MethodProceedingJoinpoint.proceed(MethodProceedingJoinpoint.java:135)
        at nc.bs.framework.aop.rt.AspectedProxy.invoke(AspectedProxy.java:59)
        at com.sun.proxy.$Proxy383.processAction(Unknown Source)
        at sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke0(Native Method)
        at sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke(NativeMethodAccessorImpl.java:57)
        at sun.reflect.DelegatingMethodAccessorImpl.invoke(DelegatingMethodAccessorImpl.java:43)
        at java.lang.reflect.Method.invoke(Method.java:606)
        at nc.bs.framework.ejb.CMTProxyImpl.delegate(CMTProxyImpl.java:22)
        at nc.itf.framework.ejb.CMTProxyEjbBean.delegate(CMTProxyEjbBean.java:44)
        at nc.itf.framework.ejb.CMTProxy_Local.delegate(CMTProxy_Local.java:70)
        at sun.reflect.GeneratedMethodAccessor123.invoke(Unknown Source)
        at sun.reflect.DelegatingMethodAccessorImpl.invoke(DelegatingMethodAccessorImpl.java:43)
        at java.lang.reflect.Method.invoke(Method.java:606)
        at nc.bs.framework.ejb.AbstractEJBServiceHandler.invoke(AbstractEJBServiceHandler.java:57)
        at nc.bs.framework.ejb.AbstractEJBServiceHandler.invoke(AbstractEJBServiceHandler.java:36)
        at com.sun.proxy.$Proxy50.delegate(Unknown Source)
        at nc.bs.framework.ejb.CMTEJBServiceHandler.invoke(CMTEJBServiceHandler.java:32)
        at com.sun.proxy.$Proxy384.processAction(Unknown Source)
        at sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke0(Native Method)
        at sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke(NativeMethodAccessorImpl.java:57)
        at sun.reflect.DelegatingMethodAccessorImpl.invoke(DelegatingMethodAccessorImpl.java:43)
        at java.lang.reflect.Method.invoke(Method.java:606)
        at nc.bs.framework.rmi.server.RMIHandlerImpl.invokeBeanMethod(RMIHandlerImpl.java:410)
        at nc.bs.framework.rmi.server.RMIHandlerImpl.doHandle(RMIHandlerImpl.java:177)
        at nc.bs.framework.rmi.server.RMIHandlerImpl.handle(RMIHandlerImpl.java:99)
        at nc.bs.framework.comn.serv.CommonServletDispatcher.doPost(CommonServletDispatcher.java:45)
        at javax.servlet.http.HttpServlet.service(HttpServlet.java:641)
        at javax.servlet.http.HttpServlet.service(HttpServlet.java:722)
        at sun.reflect.GeneratedMethodAccessor905.invoke(Unknown Source)
        at sun.reflect.DelegatingMethodAccessorImpl.invoke(DelegatingMethodAccessorImpl.java:43)
        at java.lang.reflect.Method.invoke(Method.java:606)
        at org.apache.catalina.security.SecurityUtil$1.run(SecurityUtil.java:277)
        at org.apache.catalina.security.SecurityUtil$1.run(SecurityUtil.java:1)
        at java.security.AccessController.doPrivileged(Native Method)
        at javax.security.auth.Subject.doAsPrivileged(Subject.java:536)
        at org.apache.catalina.security.SecurityUtil.execute(SecurityUtil.java:309)
        at org.apache.catalina.security.SecurityUtil.doAsPrivilege(SecurityUtil.java:169)
        at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.internalDoFilter(ApplicationFilterChain.java:299)
        at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.access$0(ApplicationFilterChain.java:214)
        at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain$1.run(ApplicationFilterChain.java:193)
        at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain$1.run(ApplicationFilterChain.java:1)
        at java.security.AccessController.doPrivileged(Native Method)
        at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.doFilter(ApplicationFilterChain.java:188)
        at nc.bs.framework.server.LoggerServletFilter.doFilter(LoggerServletFilter.java:35)
        at sun.reflect.GeneratedMethodAccessor904.invoke(Unknown Source)
        at sun.reflect.DelegatingMethodAccessorImpl.invoke(DelegatingMethodAccessorImpl.java:43)
        at java.lang.reflect.Method.invoke(Method.java:606)
        at org.apache.catalina.security.SecurityUtil$1.run(SecurityUtil.java:277)
        at org.apache.catalina.security.SecurityUtil$1.run(SecurityUtil.java:1)
        at java.security.AccessController.doPrivileged(Native Method)
        at javax.security.auth.Subject.doAsPrivileged(Subject.java:536)
        at org.apache.catalina.security.SecurityUtil.execute(SecurityUtil.java:309)
        at org.apache.catalina.security.SecurityUtil.doAsPrivilege(SecurityUtil.java:249)
        at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.internalDoFilter(ApplicationFilterChain.java:239)
        at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.access$0(ApplicationFilterChain.java:214)
        at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain$1.run(ApplicationFilterChain.java:193)
        at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain$1.run(ApplicationFilterChain.java:1)
        at java.security.AccessController.doPrivileged(Native Method)
        at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.doFilter(ApplicationFilterChain.java:188)
        at org.apache.catalina.core.StandardWrapperValve.invoke(StandardWrapperValve.java:222)
        at org.apache.catalina.core.StandardContextValve.invoke(StandardContextValve.java:123)
        at org.apache.catalina.authenticator.AuthenticatorBase.invoke(AuthenticatorBase.java:472)
        at org.apache.catalina.core.StandardHostValve.invoke(StandardHostValve.java:171)
        at org.apache.catalina.valves.ErrorReportValve.invoke(ErrorReportValve.java:99)
        at org.apache.catalina.core.StandardEngineValve.invoke(StandardEngineValve.java:118)
        at org.apache.catalina.connector.CoyoteAdapter.service(CoyoteAdapter.java:408)
        at org.apache.coyote.http11.AbstractHttp11Processor.process(AbstractHttp11Processor.java:1009)
        at org.apache.coyote.AbstractProtocol$AbstractConnectionHandler.process(AbstractProtocol.java:589)
        at org.apache.tomcat.util.net.JIoEndpoint$SocketProcessor.run(JIoEndpoint.java:310)
        at java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor.runWorker(ThreadPoolExecutor.java:1145)
        at java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor$Worker.run(ThreadPoolExecutor.java:615)
        at java.lang.Thread.run(Thread.java:744)
Caused by: uap.pub.fs.exception.FileStorageException: 上传文件时出错,请查看日志信息!
        at uap.pub.fs.client.RestFileTransfer.upload(RestFileTransfer.java:108)
        at uap.pub.fs.client.FileStorageClient.uploadFile(FileStorageClient.java:145)
        at nc.message.Attachment.uploadToFileServer(Attachment.java:95)
        at nc.message.NCMessageDAO.insertToRepository2(NCMessageDAO.java:396)
        at nc.message.NCMessageDAO.sendMessage(NCMessageDAO.java:93)
        at nc.message.NCMessageDAO.sendMessages(NCMessageDAO.java:50)
        at nc.message.NCMessageDAO.sendMessages(NCMessageDAO.java:39)
        at nc.message.ServerSender.sendMessages(ServerSender.java:36)
        at nc.message.ServerSender.sendMessage(ServerSender.java:51)
        at nc.message.util.MessageCenter.sendMessage(MessageCenter.java:73)
        at nc.buzimsg.impl.BuziMsgSendingImpl.realSend(BuziMsgSendingImpl.java:66)
        at nc.buzimsg.impl.BuziMsgSendingImpl.sendBuziMsg(BuziMsgSendingImpl.java:37)
        at sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke0(Native Method)
        at sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke(NativeMethodAccessorImpl.java:57)
        at sun.reflect.DelegatingMethodAccessorImpl.invoke(DelegatingMethodAccessorImpl.java:43)
        at java.lang.reflect.Method.invoke(Method.java:606)
        at nc.bs.framework.aop.rt.MethodProceedingJoinpoint$3.invoke(MethodProceedingJoinpoint.java:74)
        at nc.bs.framework.aop.rt.MethodProceedingJoinpoint.proceed(MethodProceedingJoinpoint.java:184)
        at nc.bs.framework.aop.rt.AdviceHolder.invoke(AdviceHolder.java:188)
        at nc.bs.framework.aop.rt.MethodProceedingJoinpoint.proceed(MethodProceedingJoinpoint.java:129)
        at nc.bs.framework.aop.rt.MethodProceedingJoinpoint.proceed(MethodProceedingJoinpoint.java:135)
        at nc.bs.framework.aop.rt.AspectedProxy.invoke(AspectedProxy.java:59)
        at com.sun.proxy.$Proxy419.sendBuziMsg(Unknown Source)
        at nc.pubitf.bdlayer.msg.BuziMsgSender.send(BuziMsgSender.java:35)
        at nc.bs.pu.m23.maintain.rule.insert.InsertSendMsgRule.sendMsg(InsertSendMsgRule.java:216)
        at nc.bs.pu.m23.maintain.rule.insert.InsertSendMsgRule.process(InsertSendMsgRule.java:95)
        at nc.bs.pu.m23.maintain.rule.insert.InsertSendMsgRule.process(InsertSendMsgRule.java:39)
        at nc.impl.pubapp.pattern.rule.processer.CompareAroundProcesser.after(CompareAroundProcesser.java:186)
        at nc.bs.pu.m23.maintain.ArriveInsertBP.insertArrive(ArriveInsertBP.java:81)
        at nc.impl.pu.m23.maintain.action.ArriveInsertAction.insertArrive(ArriveInsertAction.java:43)
        at nc.impl.pu.m23.maintain.ArriveMaintainImpl.insert(ArriveMaintainImpl.java:84)
        at sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke0(Native Method)
        at sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke(NativeMethodAccessorImpl.java:57)
        at sun.reflect.DelegatingMethodAccessorImpl.invoke(DelegatingMethodAccessorImpl.java:43)
        at java.lang.reflect.Method.invoke(Method.java:606)
        at nc.bs.framework.aop.rt.MethodProceedingJoinpoint$3.invoke(MethodProceedingJoinpoint.java:74)
        at nc.bs.framework.aop.rt.MethodProceedingJoinpoint.proceed(MethodProceedingJoinpoint.java:184)
        at nc.bs.framework.aop.rt.AdviceHolder.invoke(AdviceHolder.java:188)
        at nc.bs.framework.aop.rt.MethodProceedingJoinpoint.proceed(MethodProceedingJoinpoint.java:129)
        at nc.bs.framework.aop.rt.MethodProceedingJoinpoint.proceed(MethodProceedingJoinpoint.java:135)
        at nc.bs.aop.log.BusilogAspect.aroundMethod(BusilogAspect.java:75)
        at sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke0(Native Method)
        at sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke(NativeMethodAccessorImpl.java:57)
        at sun.reflect.DelegatingMethodAccessorImpl.invoke(DelegatingMethodAccessorImpl.java:43)
        at java.lang.reflect.Method.invoke(Method.java:606)
        at nc.bs.framework.aop.rt.AdviceHolder.invoke(AdviceHolder.java:182)
        at nc.bs.framework.aop.rt.MethodProceedingJoinpoint.proceed(MethodProceedingJoinpoint.java:129)
        at nc.bs.framework.aop.rt.MethodProceedingJoinpoint.proceed(MethodProceedingJoinpoint.java:135)
        at nc.bs.framework.aop.rt.AspectedProxy.invoke(AspectedProxy.java:59)
        at com.sun.proxy.$Proxy389.insert(Unknown Source)
        at sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke0(Native Method)
        at sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke(NativeMethodAccessorImpl.java:57)
        at sun.reflect.DelegatingMethodAccessorImpl.invoke(DelegatingMethodAccessorImpl.java:43)
        at java.lang.reflect.Method.invoke(Method.java:606)
        at nc.bs.framework.ejb.CMTProxyImpl.delegate(CMTProxyImpl.java:22)
        at nc.itf.framework.ejb.CMTProxyEjbBean.delegate(CMTProxyEjbBean.java:44)
        at nc.itf.framework.ejb.CMTProxy_Local.delegate(CMTProxy_Local.java:70)
        at sun.reflect.GeneratedMethodAccessor123.invoke(Unknown Source)
        at sun.reflect.DelegatingMethodAccessorImpl.invoke(DelegatingMethodAccessorImpl.java:43)
        at java.lang.reflect.Method.invoke(Method.java:606)
        at nc.bs.framework.ejb.AbstractEJBServiceHandler.invoke(AbstractEJBServiceHandler.java:57)
        at nc.bs.framework.ejb.AbstractEJBServiceHandler.invoke(AbstractEJBServiceHandler.java:36)
        at com.sun.proxy.$Proxy50.delegate(Unknown Source)
        at nc.bs.framework.ejb.CMTEJBServiceHandler.invoke(CMTEJBServiceHandler.java:32)
        at com.sun.proxy.$Proxy390.insert(Unknown Source)
        at nc.impl.pu.m23.maintain.ArriveMaintainImpl.saveBase(ArriveMaintainImpl.java:229)
        ... 149 more
14:29:48 [Thread-13] ERROR - java.lang.NullPointerException
14:29:48 [Thread-13] ERROR - java.lang.NullPointerException
使用道具 举报

回复

发表于 2018-3-1 15:38:50 | 显示全部楼层
楼主这个问题解决了吗?怎么解决的?
使用道具 举报

回复

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

关于我们
联系我们
  • 电话:010-86393388
  • 邮件:udn@yonyou.com
  • 地址:北京市海淀区北清路68号
移动客户端下载
关注我们
  • 微信公众号:yonyouudn
  • 扫描右侧二维码关注我们
  • 专注企业互联网的技术社区
版权所有:用友网络科技股份有限公司82041 京ICP备05007539号-11 京公网网备安1101080209224 Powered by Discuz!
快速回复 返回列表 返回顶部