UDN-企业互联网技术人气社区

板块导航

浏览  : 2222
回复  : 9

[商业分析] 用友BQ8.2手册【功能篇】

[复制链接]
benbenxiong的头像 楼主
发表于 2016-7-7 15:54:28 | 显示全部楼层 |阅读模式

目录
版权 .........................................................................................
第一部分 商业分析概述 ................................................................................................... 6
第1 章 产品介绍 ........................................................................................................................ 8
1.1 产品特性 ................................................................................................................................ 8
1.2 名词解释 ............................................................................................................................. 18
第2 章 环境准备 .......................................................................................................................... 19
2.1 系统配置 ............................................................................................................................. 19
2.2 访问配置 ............................................................................................................................. 23
2.3 创建用户 ............................................................................................................................. 33
第二部分 数据集成 ........................................................................................................ 37
第3 章 数据集成 .......................................................................................................................... 37
3.1 主界面介绍 ......................................................................................................................... 37
3.2 转换步骤 ............................................................................................................................. 99
3.3 作业项 ............................................................................................................................... 130
3.4 数据同步 ........................................................................................................................... 140
3.5 调度管理 ........................................................................................................................... 155
3.6 数据镜像 ........................................................................................................................... 158
第三部分 语义层 ......................................................................................................... 160
第4 章 数据仓库元数据 ............................................................................................................ 160
4.1 功能详解 ........................................................................................................................... 160
第5 章 语义建模 ........................................................................................................................ 163
5.1 模块结构 ........................................................................................................................... 165
5.2 功能详解 ........................................................................................................................... 167
第四部分 分析层 ......................................................................................................... 178
第6 章 分析建模 ........................................................................................................................ 178
6.1 名词解释 ........................................................................................................................... 179
6.2 功能详解 ........................................................................................................................... 188
第7 章 关联分析 ........................................................................................................................ 201
7.1 元定义 ............................................................................................................................... 202
7.2 功能详解 ........................................................................................................................... 203
第五部分 展现层 ......................................................................................................... 205
第8 章 自由报表 ........................................................................................................................ 205
8.1 技术框架 ............................................................................................................................ 205
8.2 应用流程 ............................................................................................................................ 206
8.3 产品形态 ............................................................................................................................ 208
8.4 基础功能 ............................................................................................................................ 209
8.5 增强功能 ............................................................................................................................ 237
8.6 发布 .................................................................................................................................... 264
8.7 报表订阅 ............................................................................................................................ 272
8.8 报表组合订阅 .................................................................................................................... 275
第9 章 透视表 ............................................................................................................................. 278
9.1 基础功能介绍 .................................................................................................................... 278
9.2 透视表发布 ........................................................................................................................ 316
9.3 透视表订阅 ........................................................................................................................ 319
第10 章 智能报告 ...................................................................................................................... 322
10.1 模板管理 .......................................................................................................................... 323
10.2 模板设计 .......................................................................................................................... 336
第11 章 仪表板 .......................................................................................................................... 363
11.1 仪表板应用...................................................................................................................... 364
11.2 设计仪表板...................................................................................................................... 379
11.3 发布仪表板...................................................................................................................... 415
第12 章 统计图 .......................................................................................................................... 417
12.1 统计图应用操作 ............................................................................................................. 418
12.2 图形说明 .......................................................................................................................... 457
第13 章 即席查询 ...................................................................................................................... 483
13.1 Adhoc 设计器 ................................................................................................................ 483
13.2 Adhoc 分析操作 ............................................................................................................ 487
13.3 Adhoc 区域属性设置 ................................................................................................... 488
第六部分 基础管理 ...................................................................................................... 506
第14 章 配置管理 ...................................................................................................................... 506
14.1 数据源管理 .................................................................................................................... 506
14.2 缓存管理 ......................................................................................................................... 507
14.3 调度队列 ......................................................................................................................... 508
14.4 集群管理 ......................................................................................................................... 508
14.5 性能监控 ......................................................................................................................... 510
14.6 元数据驱动注册 ............................................................................................................ 511
14.7 物化视图管理 ................................................................................................................ 512
第15 章 数据采集 ...................................................................................................................... 512
15.1 数据采集管理 ................................................................................................................ 514
15.2 插件安装 ......................................................................................................................... 515
15.3 Excel 表单模板设计 ...................................................................................................... 518
15.4 数据录入 ......................................................................................................................... 522
第16 章 对象导入导出 .............................................................................................................. 523


BQ8.2商业分析开发手册-功能篇.part1.rar

5 MB, 下载次数: 357

BQ8.2商业分析开发手册-功能篇.part2.rar

5 MB, 下载次数: 321

BQ8.2商业分析开发手册-功能篇.part3.rar

5 MB, 下载次数: 315

BQ8.2商业分析开发手册-功能篇.part4.rar

5 MB, 下载次数: 328

BQ8.2商业分析开发手册-功能篇.part5.rar

2.79 MB, 下载次数: 298

相关帖子

发表于 2017-3-29 15:24:08 | 显示全部楼层

谢谢分享,学习了
使用道具 举报

回复

发表于 2017-8-18 19:27:04 | 显示全部楼层
真的是好东西呀!!要好好学习了
使用道具 举报

回复

发表于 2018-7-9 13:22:14 | 显示全部楼层
谢谢楼主
使用道具 举报

回复

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

关于我们
联系我们
  • 电话:010-86393388
  • 邮件:udn@yonyou.com
  • 地址:北京市海淀区北清路68号
移动客户端下载
关注我们
  • 微信公众号:yonyouudn
  • 扫描右侧二维码关注我们
  • 专注企业互联网的技术社区
版权所有:用友网络科技股份有限公司82041 京ICP备05007539号-11 京公网网备安1101080209224 Powered by Discuz!
快速回复 返回列表 返回顶部